Nowe stanowisko w MZ - Pełnomocnik ds. opieki paliatywnej. Kto nim został?

13 Grudnia 2019, 10:15 Ministerstwo Zdrowia

Szef resortu zdrowia ustanowił nowe stanowisko - Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw opieki paliatywnej. Funkcję tę ma pełnić Maciej Niedźwiecki. Jaką rolę będzie pełnił nowy pełnomocnik?

Minister wydał zarządzenie z 12 grudnia ws. ustanowienia Pełnomocnika ds. opieki paliatywnej. Jak czytamy w zarządzeniu, na funkcję Pełnomocnika wyznaczono Macieja Niedźwieckiego.

Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój opieki paliatywnej w Rzeczypospolitej Polskiej, ukierunkowanych na zapewnienie pacjentom w końcowym stadium chorób terminalnych prawa do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pełnomocnik ma m.in. przedstawiać ministrowi informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki paliatywnej.

Nowy pełnomocnik ma wykonywać zadania we współpracy w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny paliatywnej. Może też podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w rozwój opieki paliatywnej w RP.

Źródło: MZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

jef Sobota, 14 Grudnia 2019, 13:05
Jeżeli efekty jego pracy będą takie same jak efekty pracy pełnomocnika do spraw kadr medycznych to nie wyrzucajmy już więcej publicznych pieniędzy na pensje dla swoich, a skupmy się na rozwiązywaniu problemów.