e-recepta na niektóre środki odurzające na 90 a nie 360 dni

13 Grudnia 2019, 11:21 RECEPTA

Recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia” - przewiduje projekt rozporządzenia MZ, który trafił w piątek do konsultacji. Chodzi o skrócenie okresu terapeutycznego z 360 do 90 dni, aby ograniczyć ryzyko nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Jak podkreśla MZ w OSR, "przepisanie pacjentowi produktu leczniczego na podstawie recepty elektronicznej na 360 dni, nawet pod warunkiem, że jednorazowo można wydać ilość leku na maksymalnie 180 dni stosowania, jest niebezpieczne od strony terapeutycznej. Mając na uwadze również fakt, że każdy lekarz może wystawić receptę elektroniczną na takie produkty lecznicze oraz fakt, że lekarze nie mają wglądu do terapii stosowanych przez innych lekarzy, zwiększa się ryzyko nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów. Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego pacjentów, ryzyko zwiększenia konsumpcji środków odurzających oraz substancji psychotropowych oraz fakt, że należą one do szczególnej kategorii produktów leczniczych, konieczne jest skrócenie okresu terapeutycznego z 360 dni do 90 dni".

MZ zaproponowało więc w projekcie zmianę § 10 ust. 1 rozporządzenia przez doprecyzowanie, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”.

Jak wyjaśnia MZ, obecnie istnieje rozbieżność co do dopuszczalnych okresów terapeutycznych dla środków odurzających grupy II-N i substancji psychotropowych grup III-P i IV-P. Zgodnie z § 7 rozporządzenia, w przypadku recepty wystawionej na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, dopuszcza się przepisanie takiej ilości tego środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania na maksymalnie 90 dni stosowania.

W przypadku preparatów zawierających środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P, zastosowanie mają przepisy art. 96a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), który stanowi, że maksymalna ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego możliwa do przepisania pacjentowi może odpowiadać 360-dniowemu okresowi stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Stąd projekt rozwiązujący wątpliwości interpretacyjne dotyczące zasad wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe. 

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

jan Piątek, 20 Marca 2020, 12:42
czy po 90 dniach mogę znowu iść do lekarza po nastepna recepte na psychotropy