Nowe terapie w projekcie styczniowej listy refundacyjnej

13 Grudnia 2019, 12:16 leki

Jak poinformowano w piątek w ministerstwie, projekt styczniowej listy leków refundowanych przewiduje refundację wielu nowych leków zarówno w programach lekowych, jak i na liście aptecznej. Kolejne opcje terapeutyczne zyskają pacjentki chore na raka piersi, zwiększy się też dostępność do leczenia dla cukrzyków, a ponadto poszerzony zostanie dostęp do leczenia o nowe wskazania m.in. dla chorych na ciężką astmę alergiczną, a także wirusowe zapalenie wątroby typy B. Sam projekt zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Ponadto na liście aptecznej będą dostępne nowe leki pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych, a Brintellix (wortioksetyna) – we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Na liście aptecznej znajdzie się również Trevicta (paliperidon), stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu podtrzymującym.

Nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”, a ponadto będzie on dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

Refundacją objęto ponadto we wskazaniach pozarejestracyjnych leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.

Nowe leki dla cukrzyków

Liczne zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy, w wyniku czego diabetycy zyskają nowe leki m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie lek Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połączenie insulin.

- Wchodzą nowe leki na cukrzycę i w ten sposób niejako dopełniamy tę listę leków, którymi możemy leczyć pacjentów o kolejne nowości, gdzie wiemy, że mają dobre działanie zarówno obniżające poziomy cukru i hemoglobiny, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Staramy się w chorobach cywilizacyjnych, abyśmy mieli europejski standard leczenia - zapewniał minister. - Chcemy, aby dobrze udokumentowane leczenie było dostępne w Polsce -  mówił.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski  podkreślił, że grupa leków inkretynowych, to grupa, na którą czekali pacjenci. Jak mówił przygotowanie tej grupy leków było trudne, ponieważ to są leki stosunkowo młode, niedawno zostały zatwierdzone, a cena była wysoka i trzeba było długo negocjować z firmami.

Dodał, że do refundacji udało się też włączyć także nową postać insuliny.

Wiceminister M. Miłkowski zapowiedział, że projekt ten zostanie opublikowany prawdopodobnie w poniedziałek.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz