Standard rachunku kosztów oddalony w czasie. Nowy projekt w II kwartale 2020 r.

13 Grudnia 2019, 13:43 AOTMiT

- Aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim okresie, nie będzie obowiązywać od 01 stycznia 2020 r., natomiast rozporządzenie MZ z 8 lipca 2015 r. ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1126) zostanie niezwłocznie uchylone - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia oraz AOTMiT.  Chodzi o zagwarantowanie dodatkowego czasu na wdrożenie standardu rachunku kosztów,, w szczególności dostosowanie informatycznych systemów finansowo-księgowych.

W związku z powyższym Minister Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczynają intensywne prace nad projektem docelowego kształtu rozporządzenia, które zostanie przekazane do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 r.

- Jesteśmy przekonani, że dzięki temu rozwiązaniu i przesunięciu terminu wejścia w życie standardu rachunku kosztów osiągniemy dwa cele: po pierwsze wydłużymy czas potrzebny świadczeniodawcom na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, po drugie wdrożymy standard w wersji oczekiwanej / docelowej, znacznie bardziej szczegółowej niż rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich miesiącach, co przyczyni się do istotnego zwiększenia jakości procesów zarządzania finansami, w szczególności optymalizacji kosztów działalności przez świadczeniodawców - podkreślono.

Jak czytamy, będzie to również istotna wartość dodana dla AOTMiT, gdyż wiarygodne, wystandaryzowane, kompletne i uporządkowane dane finansowe uzyskiwane od świadczeniodawców, będą mogły być wykorzystywane do procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, co w bezpośredni sposób przełoży się na adekwatne finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Ponadto AOTMiT pracuje jednocześnie nad stworzeniem systemu zwrotnej informacji dla instytucji przekazujących dane. Wyjaśniono, że będzie miała ona formę prezentacji wskaźników kosztowych i zarządczych na tle zanonimizowanych danych innych podmiotów.  Ponadto, Agencja prowadzi projekt ogólnopolskich szkoleń w zakresie standardu rachunku kosztów.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz