Czym zajmie się Rada Przejrzystości AOTMiT w styczniu?

16 Grudnia 2019, 15:25 AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości w styczniu 2020 r. Czym zajmie się Rada? Na jednym z planowanych posiedzeń oceni m.in. zasadność stosowania szczepionki przeciwko pneumokokom, z uwzględnieniem porównania skuteczności dostępnych szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci PCV13 i PCVIO.

Jak czytamy na stronie AOTMiT, posiedzenie Rady Przejrzystości Nr 1/20207 STYCZNIA 2020 ROKU obejmuje:

1. Hizentra (immunoglobulinum humanum normale (SCIg)) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-IO•. G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.O, G36.O, M33.O, M33.1, M33.2)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Uptravi (seleksypag) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-IO: 127, 127.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. MEVALIA PIW Motion - WARUNKOWO

Wskazanie: do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA) u dzieci w wieku 3 lat i starszych, młodzieży i dorosłych

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

POSIEDZENIE NR 2/2020 13 STYCZNIA 2020 ROKU

1. Genotropin (somatropinum) — WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-IO: E23.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Keytruda (pembrolizumabum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-IO 04)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Pedanios (susz z konopi, 22% THC) - WARUNKOWO

Wskazanie: fibromialgia u pacjenta po nieskutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego

4. Triamhexal (triamcinolone acetonide) - WARUNKOWO

Wskazania: śwerzbiączka guzkowata, bliznowiejące zapalenie mieszków włosowych, bliznowiec, liszaj płaski, łysienie czołowe bliznowiejące, łysienie plackowate, łysienie uogólnione, pemfigoid bliznowaciejący, sarkoidoza skórna, toczeń układowy, trądzik, odwórcony, twardzina ograniczona, zespół Melkerssona-Rosenthala

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego

5. Wilzin (octan cynku) - WARUNKOWO

Wskazania: choroba Wilsona

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego

POSIEDZENIE NR 3/2020 20 STYCZNIA 2020 ROKU

1. Kisqali (rybocyclib) — WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-IO: C50)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Cabometyx (cabozantinibum) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy zastosowaniu substancji czynnej kabozantynibu (ICD-IO: C22.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Ocena zasadności stosowania szczepionki przeciwko pneumokokom, z uwzględnieniem porównania skuteczności dostępnych szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci PCV13 i PCVIO w aspekcie aktualnych badań nad immunogennością obu preparatów, która posłuży do weryfikacji aktualnego sposobu zabezpieczania szczepionki do szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych - WARUNKOWO

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

4. „Fizjoterapia dla Mieszkańców Gminy Kamieńsk”

„Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci”

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 75 r.ż. Z Miasta Krakowa”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

5. Anakinra

Wskazania: inne wrodzone zespoły autozapalne: TRAPS, FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny; poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez ILI: - Zespół Schnitzlera; amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE NR 4/2020 27 STYCZNIA 2020 ROKU

1. Nexavar (sorafenib) - WARUNKOWO

Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/ oksyfilnym — z komórek Hürthle'a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-IO 73)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz