M. Krzakowski o postępie medycyny w leczeniu raka nerki

31 Grudnia 2019, 10:58 Maciej Krzakowski

O tym jak w ostatnich latach zmieniało się leczenie chirurgiczne, a jak systemowe raka nerki mówił po debacie Polityki Zdrowotnej prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Chirurgiczne leczenie raka nerki zmieniało się w ostatnich latach i coraz częściej pacjentom wykonywane są zabiegi nefrektomii oszczędzającej. Chodzi o usunięcie tylko guza z pewnym marginesem, gdy jest taka możliwość, a nie całego narządu. Drugą zmianą jest upowszechnienie technik endoskopowych, które są mniej obciążające dla chorych, można je wykonywać w szybszym tempie, wiążą się m.in. z mniejszą utratą krwi oraz krótszym pobytem w szpitalu.

Jeśli chodzi o leczenie systemowe to ewolucja związana jest głównie z wprowadzeniem leków ukierunkowanych na określone cele molekularne oraz wprowadzeniem nowoczesnej immunoterapii działającej za pomocą inhibitorów punktów kontrolnych. - Leków, które zwalniają proces hamowania naszej własnej reakcji obronnej – mówi prof. Krzakowski.

Przy tradycyjnej chemioterapii pacjenci mieli przed sobą miesiące, teraz korzystając z nowoczesnych leków mają lata. Mówi też o leczeniu sekwencyjnym dostosowywanym do poszczególnych chorych. 

Czego jeszcze brakuje? Jak zmienia się dostępność do leczenia w poszczególnych liniach? - o tym w nagraniu. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz