Od jutra zmiany w zgłaszaniu chorób zakaźnych

18 Grudnia 2019, 16:00 wirus bakteria odra

Dziś w ukazało się zarządzenie zmieniające zasady zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych. Zacznie obowiązywać już od jutra. 

W Dzienniku Ustaw ukazało się dziś rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Zawiera m.in. formularze zgłoszeń i wchodzi w życie z następnym diem po publikacji, czyli jutro. 

Rozporządzenie określa zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia oraz wzory formularzy zgłoszeń. 

Zgłoszeń można dokonywać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. 

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wskazanej w załączniku I rozporządzenia zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z ich powodu, na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgłasza się również wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych wskazanych w części II załącznika jeżeli w ocenie lekarza lub felczera okoliczności wymagają podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.

 

Co powinno się zgłosić?

Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia każdorazowo telefonicznie oraz potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) błonica; 2) bruceloza; 3) cholera lub zakażenie toksynotwórczym szczepem Vibrio cholerae; 4) choroba wirusowa Ebola (EVD) oraz wirusowe gorączki krwotoczne o wysokiej śmiertelności, w tym Marburg i Lassa; 5) dżuma; 6) gorączka Q; 7) grypa wywołana nowym lub niesubtypowalnym szczepem wirusa; 8) grypa ptaków u ludzi lub grypa wywołana innymi szczepami pochodzenia zwierzęcego u ludzi; 9) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis; 10) odra; 11) ospa prawdziwa; 12) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis); 13) wąglik w postaci płucnej; 14) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej.

Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) bąblowica i wągrzyca; 2) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2; 3) borelioza z Lyme; 4) chlamydiozy – przenoszone drogą płciową; 5) Chikungunya; 6) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste; 7) czerwonka bakteryjna; 8) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi; 9) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy; 10) giardioza; 11) gruźlica; 12) grypa (sezonowa) – wyłącznie w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy; 13) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae; 14) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes; 15) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae; 16) jersinioza; 17) kampylobakterioza; 18) kiła; 19) kryptosporydioza; 20) krztusiec; 21) legioneloza; 22) leptospirozy; 23) listerioza; 24) mikobakteriozy; 25) nagminne zapalenie przyusznic (świnka); 26) nosacizna; 27) ornitozy; 28) ospa wietrzna; 29) ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo – u dzieci do 15 roku życia; 30) płonica; 31) pryszczyca; 32) różyczka i zespół różyczki wrodzonej; 33) rzeżączka; 34) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C; 35) tężec; 36) toksoplazmoza wrodzona; 37) tularemia; 38) wąglik; 39) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka; 40) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby; 41) włośnica; 42) wścieklizna; 43) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej; 44) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS); 45) zakażenia wirusem zachodniego Nilu; 46) zapalenia opon mózgowo rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej; 47) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm); 48) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC); 49) zimnica (malaria); 50) zakażenia objawowe wywołane przez Clostridium difficile; 51) zakażenia objawowe wywołane przez Enterobacterales produkujące karbapenemazy (CPE).

Rozporządzenie dostępne jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

www.prostetorodo.pl Piątek, 20 Grudnia 2019, 10:10
Warto dokonać zmian w obowiązujących w PWDL Rejestrach Przetwarzania Danych Osoboywych po aktualizacji przepisów Rozporżadzenia.
www.prostetorodo.pl Czwartek, 19 Grudnia 2019, 15:43
Warto uwzględnić wprowadzone zmiany w Rejestrach Czynności Przetwarzania Danych w PWDL.