Polfa Tarchomin z dokapitalizowaniem

19 Grudnia 2019, 13:52 LEKI

Wniosek o dokapitalizowanie Spółki Polfa Tarchomin został pozytywnie rozpatrzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o 200 mln zł. 10-letni biznesplan zakłada m.in. nowy budynek produkcyjno-laboratoryjny rozwój produktów highly potent oraz modernizację infrastruktury energetycznej.  

Celem nowej emisji jest pozyskanie środków na kluczowe dla rozwoju Spółki inwestycje m.in. na budowę nowej infrastruktury niedostępnej obecnie na terenie Polski, która umożliwi rozwój całej branży farmaceutycznej w Polsce. Jak informuje Spółka, zwiększy to dostępność  strategicznych leków na rynku,a w obszarze gospodarczym, potencjalne obniżenie cen leków wpłynie pozytywnie na poziom wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leki, a w konsekwencji pozwoli na poprawę racjonalności ekonomicznej w gospodarowaniu jego środkami.

Spółka wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dokapitalizowanie w drodze objęcia przez Skarb Państwa akcji Spółki za kwotę wynoszącą 200 mln zł.

–  Dokapitalizowanie otwiera nowe możliwości rozwoju Polfy Tarchomin i całej branży farmaceutycznej. Ostatnia firma farmaceutyczna znajdując się w domenie Skarbu Państwa przez dziesięciolecia nie otrzymała wsparcia w inwestycjach. Teraz nowa technologia ma przysłużyć się nie tylko firmie, ale i całej branży. Zabezpieczenie potrzeb lekowych państwa przez krajowego producenta jest bardzo istotne, a Polfa ze swoim wieloletnim dorobkiem i unikalnym doświadczeniem w produkcji leków powinna być ważnym elementem systemu – mówi Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,

Polfa Tarchomin już przechodzi modernizację zakładu. Nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach wyniosły 48 mln zł (w porównaniu do 15 mln zł łącznie w latach 2016 i 2017).  Firma przygotowuje się do odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie strategicznych leków w Polsce, jak również poszerza swoją aktywność na rynkach międzynarodowych. Celem jest zwiększenie wartości spółki dla większościowego akcjonariusza – Skarbu Państwa.

– Pozyskane środki pozwolą na zbudowanie nowego obszaru produkcyjnego (dla produktów liofilizowanych) i laboratoryjnego, inwestycję w leki highly potent jak również modernizację infrastruktury energetycznej. Przed złożeniem wniosku o dokapitalizowanie firma przeszła pozytywnie test prywatnego inwestora – mówi Jarosław Król, Prezes Polfy Tarchomin. Wniosek o dokapitalizowanie zawiera plan rozwoju spółki w horyzoncie najbliższych 10 lat.

Do tej pory spółka finansowała inwestycje z własnych przychodów. Obecnie na skutek optymalizacji oraz sprzedaży niewykorzystanych gruntów firma jest gotowa do poniesienia większych inwestycji. Polfa Tarchomin w 2018 r. osiągnęła 2,9 mln zł zysku netto. Dzięki optymalizacji produkcji oraz zwiększeniu przychodów na rynkach eksportowych zysk netto po III kw. 2019 r. wyniósł 11 mln zł netto. Dodatkowo spółka w październiku 2019 r. sprzedała działkę przy ul. Modlińskiej za 36 mln zł.

O Polfie Tarchomin:

Polfa Tarchomin jest najstarszym producentem leków w Polsce. Roczne możliwości produkcyjne zakładu to 65 milionów opakowań leków w formie stałej (tabletki, kapsułki), aerozoli oraz żeli. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz