Zmiany w zarządzeniu o onkologicznych świadczeniach kompleksowych - KON- Pierś

19 Grudnia 2019, 16:37 NFZ

Do konsultacji trafił projekt zarządzenia NFZ dotyczący onkologicznych świadczeń kompleksowych - KON - Pierś.

Chodzi o projekt zarządzenia - onkologiczne świadczenia kompleksowe - KON- Pierś.

Jak wskazuje NFZ, wprowadzone zmiany uwzględniają uwagi zgłaszane przez świadczeniodawców oraz oddziały wojewódzkie Funduszu odnośnie możliwości sprawozdawania i rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś).

- W celu symetryzacji z zarządzeniem w rodzaju leczenie szpitalne, do katalogu nr 1 dodano grupę J10 Biopsja mammotomiczna* oraz wprowadzono wartości punktowe dla hospitalizacji < 3 dni dla typu umowy hospitalizacja oraz hospitalizacja planowa - wyjaśnia NFZ. Dodatkowo w załączniku dokonano korekty technicznej w odniesieniu do kodów produktów z modułu rehabilitacja lecznicza.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz