J. Szczurek-Żelazko: 8 proc. szpitali generuje 80 proc. wszystkich zobowiązań

20 Grudnia 2019, 11:57 Szczurek-Żelazko

Liczba zadłużonych szpitali spadła. W tym roku więcej niż dotychczas placówek medycznych zakończy rok ze zbilansowanym budżetem - podała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas przemówienia w Sejmie.

Wiceminister podkreśliła, że jedynie 8 proc. podmiotów leczniczych odpowiada za 80 proc. łącznych zobowiązań szpitali. Jednocześnie 73 proc. podmiotów "się bilansuje".

Wiceminister podkreśliła, że liczba przekazywanych placówkom i samorządom pieniędzy na działalność szpitali rok do roku wzrasta. Podkreśliła, że owszem, wzrastają także koszty pracy z powodu różnych ustaw, m.in. o minimalnym wynagrodzeniu zawodów medycznych.

- Jednak na te zadania również były przekazane dodatkowe środki, a w niektórych przypadkach były to środki dedykowane. 100 proc. środków na wzrost wynagrodzeń miał miejsce m.in. w przypadku pielęgniarek, lekarzy czy ratowników medycznych - podkreśliła J. Szczurek-Żelazko. Oprócz tego wzrastają nakłady związane ze wzrostem kosztów świadczeń.

- Istotną kwestią rozwiązania problemu zadłużeń szpitali jest poprawa jakości ich zarządzania. Ministerstwo opracowuje mechanizmy i ujednolica sprawozdawczość, co powinno usprawnić i polepszyć procesy zarządcze w placówkach medycznych - podkreśliła podsekretarz stanu w MZ. 

Co z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego?

Przypomnijmy, że pod koniec listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż zapisy ustawy o działalności leczniczej, które obligują samorząd do spłaty straty szpitala, są niekonstytucyjne w tym zakresie, w jakim organ tworzący musi pokrywać straty wynikające z wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących. (Czytaj więcej: O wadze wyroku TK ws. samorządów i szpitali)

Dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia to realne ryzyko pokrycia wysokich strat jakie poniosły publiczne placówki zdrowia. Przypomnijmy, że zobowiązania samych tylko SPZOZ (Samodzielnych Publicznych Zakładów Ochrony Zdrowia) na listopad wynosiły 13,8 mld zł.

 - Wyrok Trybunały jest znany, niedawno dotarło do nas uzasadnienie, które jest obecnie przedmiotem szczegółowej analizy departamentu prawnego ministerstwa - mówiła wiceminister zdrowia podkreślając, że po przeanalizowaniu wszystkich wykładni TK, podjęte zostaną środki, by w ciągu 18 miesięcy wykonać założenia wyroku. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz