Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową; dodatkowe 3 mld zł dla NFZ

23 Grudnia 2019, 15:25 kasa pieniądze

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 r. Ustawa przewiduje m.in., że minister finansów może przekazać do NFZ w celu zwiększenia funduszu zapasowego, środki do wysokości 3 mld zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wskazano w komunikacie, istotą pierwszej kategorii zmian jest ustanowienie wyjątków od reguły, w myśl której niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Druga grupa zmian polega na stworzeniu podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa środków na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia i Funduszu Wsparcia Policji.

- W myśl dodawanych regulacji minister właściwy do spraw budżetu może w roku 2019 przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu zwiększenia funduszu zapasowego tej instytucji, środki do wysokości 3 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - czytamy. Chodzi więc o dodatkowe 3 mld zł. Początkowo projekt przewidywał kwotę 2 mld zł, jednak Senat w ubiegłym tygodniu przyjął poprawkę i zwiększył tę kwotę o kolejny miliard zł.

Ponadto ustawa stanowi m.in. wyjątek od zasady roczności budżetu i dotyczy środków na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego, zaplanowanych w części 46 – Zdrowie. Na wskazany cel w roku 2020 będzie można wydatkować kwotę 20,4 mln zł. Trzeci wyjątek obejmuje wydatki majątkowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym zakresie do wydatków niewygasających zaliczono kwotę ponad 14,2 mln zł.

Źródło: prezydent.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Tomek Pikus Czwartek, 26 Grudnia 2019, 8:17
Chyba w 2020 a nie 2019....