7.01. Rada Przejrzystości m.in. o leku dla osób z HIV

27 Grudnia 2019, 12:07 AOTMiT

Pierwsze posiedzenie Rady Przejrzystości w nowym roku zaplanowano na 7 stycznia 2020 r. Rada przygotuje m.in. opinię ws. efektywności finansowej leku dla osób z HIV

Porządek obrad Rady Przejrzystości 07.01.2020 r. obejmuje:

Przygotowanie opinii dot. studium efektywności finansowej produktu leczniczego Biktarvy (biktegrawir/emtrycytabina/alafenamid tenofowiru) w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2010”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. Defitelio (defibrotyd) we wskazaniu: zarostowa choroba żył wątroby (ICD-10 K76.5).
  2. Stivarga (regorafenib) we wskazaniu: GIST jelita krętego (ICD-10 C48).
  3. Venclyxto (wenetoklaks) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa, w ramach terapii skojarzonej z rituksimabem u pacjenta w stanie ogólnym WHO 2 (ICD-10: C91.1).

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz