E-recepty: projekt opozycji ws. wystawiania papierowych recept przez lekarzy emerytów

27 Grudnia 2019, 14:41 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Umożliwienie lekarzom, którzy przeszli na emeryturę lub osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, dalszego, bezterminowego wystawiania recept w postaci papierowej - przewiduje projekt ustawy, jaki złożyli posłowie opozycji. Od 8 stycznia wchodzi obowiązek wystawiania e-recept. Projekt został złożony w Sejmie 19 grudnia, a 23 - skierowany do pierwszego czytania w komisji zdrowia.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, system zdrowotny w Polsce jest w stanie głębokiego kryzysu, który jest spowodowany nie tylko niedofinansowanie, ale również złą organizacją wielu jego elementów np. sieci szpitali. Czas oczekiwania na porady specjalistyczne przez polskich pacjentów w ciągu ostatnich czterech lat drastycznie się wydłużył od kilku tygodni nawet do wielu miesięcy (nakłady w Polsce na zdrowie „per capita” są jednymi z najniższych w Europie). Jedną z przyczyn tego stanu jest niedobór kadry lekarskiej. Brakuje ok. 60 tysięcy lekarzy.

Przywołano też ranking OECD, według którego Polska jest w ogonie Europy jeżeli chodzi o liczbę lekarzy na 100 tys. mieszkańców. Projektodawcy przyznali, że podjęte zostały działania mające zwiększyć liczbę lekarzy w kraju poprzez zwiększenie naboru na wydziały lekarskie oraz otwarcie nowych wydziałów, jednak ich efekty będą odczuwalne dopiero po około 10 latach.

- Znaczna część, ok 30 proc. aktywnych zawodowo lekarzy, których jest w Polsce ok 175 tys. (łącznie z lekarzami stomatologii) stanowią lekarze emeryci (30 tys. kobiet i ok 12 tys. mężczyzn). Lekarze w wieku emerytalnym stanowią znaczną część specjalistów, do których czas oczekiwania w ostatnich czterech latach znacznie się zwiększył. Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy, największy odsetek wśród lekarzy emerytów to czynni zawodowo specjaliści: chorób wewnętrznych, chirurdzy, pediatrzy, ginekolodzy i psycholodzy pracujący zarówno w systemie opieki szpitalnej jak i AOS. Z danych NFZ wynika, że 46,9 proc. lekarzy emerytów ma jedno miejsce pracy, ponad 50 proc. ma 2 lub 3 miejsca pracy - wskazano w uzasadnieniu projektu.

- Emerytowani lekarze którzy nadal pracują w systemie opieki zdrowotnej stanowią ratunek przed całkowitym załamaniem systemu - podkreślają autorzy projektu ustawy.

Jak podają, starsi lekarze w wieku emerytalnym powszechnie wyrażają negatywne opinie na temat bezwzględnego obowiązku stosowania e-recept, który wejdzie w życie 8 stycznia 2020 r.

- Duża część tej grupy lekarzy nie korzysta i nie korzystała powszechnie z komputerów, a dokumentacje medyczną prowadzili w formie papierowej, a zmuszanie ich do obsługi wizyt lekarskich i ordynacji leków w systemie komputerowym jest nie do zaakceptowania. Wielu lekarzy zgłasza, że wprowadzenie przepisu obowiązkowego i wyłącznego wystawiania e-recepty, może spowodować rezygnację pracy z dnia na dzień - ostrzegają w uzasadnieniu. - Wejście w życie obowiązku stosowania przez lekarzy jedynie elektronicznej postaci recept może spowodować odejście z systemu opieki zdrowotnej tysięcy lekarzy, co pogłębi istniejący już kryzys w opiece zdrowotnej w Polsce - dodają.

Według autorów projektu ustawy, przejście na e-recepty powinno nastąpić w czasie gdy będzie całkowicie zapewnione zastąpienie obecnej kadry przez nowych absolwentów AM, a więc nie wcześniej niż za ok 10 lat.

W projekcie zaproponowano więc rozwiązanie dające lekarzom nadal pracującym, po osiągnięciu wieku emerytalnego możliwość dalszego wystawiana recept w postaci papierowej.

Pod projektem podpisali się: Borys Budka, Aleksandra Gajewska, Rafał Grupiński, Michał Jaros, Marcin Kierwiński, Zbigniew Konwiński, Iwona Maria Kozłowska, Robert Kropiwnicki, Arkadiusz Marchewka, Rajmund Miller, Sławomir Neumann, Małgorzata Niemczyk, Sławomir Nitras, Barbara Nowacka, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Agnieszka Pomaska, Tomasz Siemoniak, Bogusław Sonik, Mirosław Suchoń, Krystyna Szumilas, Monika Wielichowska.

Źródło: sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz