NRL: lekarz nie może podlegać ekonomicznej presji przy wyborze form diagnostyki

27 Grudnia 2019, 16:00 lekarz

- Lekarz nie może być w wykonywaniu zawodu, w szczególności w doborze form diagnostyki czy terapii, poddany ekonomicznej presji, która mogłaby skłaniać go do limitowania pacjentom dostępu do badań czy świadczeń opieki zdrowotnej - podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku ws. zmniejszania wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w ramach tzw. kontraktu o koszty zleconych badań diagnostycznych.

Prezydium NRL wskazuje, że wynagrodzenie lekarza powinno być ustalane w oparciu o jego wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz nakład pracy i nie powinno być pomniejszane o koszt zleconych przez tego lekarza badań diagnostycznych.

- Stosowane w niektórych podmiotach leczniczych systemy wynagradzania lekarzy, przewidujące pomniejszanie wynagrodzenia o koszt zleconych badań diagnostycznych, mogą skłaniać lekarzy do odstępowania od zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej standardów leczenia i diagnostyki chorób - podkreśla samorząd lekarski.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz nie może być w wykonywaniu zawodu, w szczególności w doborze form diagnostyki czy terapii, poddany ekonomicznej presji, która mogłaby skłaniać go do limitowania pacjentom dostępu do badań czy świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium negatywie oceniając takie zjawisko zaapelowało do kierowników podmiotów leczniczych o zaprzestanie stosowania tego rodzaju klauzul, a do lekarzy - o nie wyrażanie zgody na tego typu zapisy w umowach kontraktowych.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz