Raport NFZ: Szpiczak mnogi w Polsce 2016-2018

02 Stycznia 2020, 12:25 dane dokumenty raport

Ilu pacjentów choruje na szpiczaka mnogiego? Jaką metodę leczenia stosowano u pacjentów najczęściej? Jaka była średnia długość przeżycia pacjentów? NFZ opublikował raport analizujący świadczenia udzielone w latach 2016-2018 pacjentom rozpoznanym w 2016 szpiczakiem plazmocytowym.

Analizie poddano świadczenia udzielone w ramach chemioterapii, programu lekowego oraz przeszczepienia autoHSCT. Zaprezentowano również informacje o przeżyciach pacjentów.

W części dotyczącej chemioterapii wykorzystano wiedzę ekspercką w celu określenia schematów chemioterapii na podstawie informacji o podanych substancjach czynnych, z uwagi na brak w danych sprawozdawanych do NFZ informacji o schemacie stosowanej chemioterapii, liczbie cykli oraz linii leczenia, w ramach której została podana dana substancja czynna.

Zgodnie z przedstawionymi wynikami, w 2016 r. w systemie płatnika publicznego odnotowano blisko 2,6 tys. nowych zachorowań na szpiczaka plazmocytowego. Była to wartość nieznacznie wyższa niż w latach 2014–2015. Najczęstszymi pacjentami były kobiety powyżej 65. roku życia, jednak w odniesieniu do wielkości populacji najwyższe odsetki osób chorych występowały w przypadku mężczyzn powyżej 75. roku życia. Spośród nowo rozpoznanych pacjentów blisko 60 proc. było leczonych chemioterapią dedykowaną szpiczakowi. Prawie 75 proc. pacjentów było leczonych jednym schematem leczenia. Dominował schemat VTD (32 proc. pacjentów leczonych chemioterapią dedykowaną szpiczakowi).

Przeszczepienie autoHSCT, które sprawozdane było u 18 proc. nowo rozpoznanych pacjentów, wykonywane było średnio po upływie 327 dni od rozpoczęcia leczenia. Prawie 400 rozpoznanych w 2016 r. osób (15 proc.) było w latach 2016–2018 uczestnikiem programu lekowego.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz