UOKiK: Warunkowa zgoda na koncentrację aptek sieciowych

08 Stycznia 2020, 9:49 Apteka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził warunkowo zgodę na przejęcie przez DOZ kontroli nad spółką Medix. Wcześniej Urząd stwierdził, że w wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji wśród aptek na lokalnych rynkach w Tczewie. Co wpłynęło na zmianę decyzji? Jaki jest warunek finalizacji koncentracji aptek sieciowych?

Czytaj: UOKiK: Przejęcie przez DOZ innej sieci aptek budzi zastrzeżenia

W sprawie koncentracji sieci aptek konieczne było skierowanie postępowania do II etapu. UOKiK przeprowadził badanie rynku, z którego wynikało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach w Tczewie, co budziło zastrzeżenia do koncentracji.

- Nasza analiza pokazała, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na terenie Tczewa. Jednocześnie możliwe było wydanie decyzji warunkowej. Sprzedaż jednej z aptek zapobiegnie negatywnym skutkom tej koncentracji – mówi wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Warunkiem UOKiK jest warunkowa sprzedaż jednej z placówek przez spółkę Medix. Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Treść tego postanowienia również będzie wymagała aprobaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DOZ będzie musiał złożyć do urzędu sprawozdanie z realizacji warunku.

Jak UOKiK wyznaczał rynek

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem UOKiK przyjął, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes urzędu może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

źródło: UOKiK 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz