Wydatki NFZ na refundację w listopadzie 2019 r.

08 Stycznia 2020, 13:49 pieniądze

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków w listopadzie. Ile dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe?

1,15 mld zł - tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w listopadzie 2019 r. 

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. NFZ w sierpniu wydał na ten cel ponad 736,4 mln zł. A w okresie styczeń-listopad 2019 r. wydano 90,56 proc. kwoty zarezerwowanej na ten cel na cały rok.

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych w listopadzie wydano ponad 355 mln zł. Od początku roku do listopada wykorzystano 60,58 proc. proc. zarezerwowanej w planie finansowym kwoty na ten cel.

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii w maju przeznaczono ponad 58 mln zł. W sumie, od początku roku na ten cel przeznaczono 615,2 mln zł.

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(11/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 555 315,00

1 152 288,40

12 015 326,48

88,64%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 990 246,00

355 037,59

3 416 692,30

85,63%

2

leki stosowane w chemioterapii

734 391,00

58 435,77

615 254,56

83,78%

3

Refundacja, w tym:

8 825 678,00

738 815,04

7 983 379,62

90,46%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 785 745,00

736 485,80

7 956 530,30

90,56%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 551,00

1 296,86

11 096,40

51,49%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

18 382,00

1 032,38

15 752,92

85,70%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

5 000,00

0,00

0,00

-

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz