Prezes NRL o przyjętej przez rząd noweli ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

08 Stycznia 2020, 20:52 NRL Andrzej Matyja

Prezes NRL poinformował w środę, że przyjęty przez rząd we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie został dotychczas przekazany Naczelnej Radzie Lekarskiej, a jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona. Za niedopuszczalne uznał przyjęcie ustawy, która dotyczy wykonywania zawodu lekarza bez konsultacji ostatecznej wersji z samorządem lekarskim.

O przyjęciu dokumentu we wtorek przez Radę Ministrów pisaliśmy tutaj Rząd przyjął projekt noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W wydanym w środę komunikacie prezes NRL Andrzej Matyja poinformował, że do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają pytania dotyczące projektu, jednak nie został on przekazany NRL, a jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona.

- Jesteśmy zaniepokojeni trybem procedowania ustawy, tym bardziej, że projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie był z nami konsultowany. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ustawa dotycząca wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty była przyjmowana przez Radę Ministrów bez konsultacji jej ostatecznej wersji z samorządem lekarskim - zaznaczył szef samorządu lekarskiego.

- Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że Naczelna Izba Lekarska nie ma wiedzy jaki był ostateczny projekt nowelizacji ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2020 r. - czytamy w komunikacie.

A. Matyja przypomniał, że Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie zajmowała się nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wyrażając opinię samorządu lekarskiego w poniższych stanowiskach: Nr 1/19/VIII z dnia 25 stycznia 2019 r.Nr 4/19/VIII z dnia 22 lutego 2019 r.Nr 13/19/VIII z dnia 28 czerwca 2019 r.

Ostatnia konsultacja aktu miała miejsce 28 czerwca 2019 r., gdy projekt był udostępniony do konsultacji społecznych. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła wówczas szereg merytorycznych uwag, zastrzeżeń i propozycji.

Jak zapowiedział A. Matyja, ze względu na wagę aktu, dokument będzie przedmiotem rzetelnej analizy Naczelnej Rady Lekarskiej niezwłocznie po udostępnieniu jego treści.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz