Będą dwa nowe rejestry: hipercholesterolemii rodzinnej i operacji naczyniowych

09 Stycznia 2020, 15:42 Ministerstwo Zdrowia

Powstaną dwa nowe rejestry: hipercholesterolemii rodzinnej i operacji naczyniowych. Ich powołanie przewidują skierowane do ogłoszenia w czwartek rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące utworzenia rejestru hipercholesterolemii rodzinnej i operacji naczyniowych.

Rozporządzenia, których projekty trafiły do konsultacji jeszcze w listopadzie 2018 r., zaczną obowiązywać 23 stycznia 2020 r. 

W myśl rozporządzenia, rejestr hipercholesterolemii rodzinnej prowadzić będzie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, natomiast rejestr operacji naczyniowych -  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Jak wskazuje MZ w uzasadnieniu projektu w większości krajów na świecie, również w Polsce, hipercholesterolemia rodzinna jest niediagnozowana i nieleczona aż do czasu wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu), a wczesne zdiagnozowanie i wdrożenie leczenia hipolipemizującego pozwala w znacznym stopniu ograniczyć powikłania FH u tej grupy pacjentów.

MZ uzasadnia, że ponieważ hipercholesterolemia rodzinna jest chorobą dziedziczną, istotną informacją pozwalająca na wczesne jej diagnozowanie jest informacja o istnieniu rodziny bliższej i dalszej. Ma temu służyć właśnie rejestr.

Obecnie źródłem usystematyzowanej wiedzy na temat pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną w Polsce jest baza danych powstała w trwającym w latach 2010-2015 projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej przy I Klinice i Katedrze Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ocenie MZ, wysiłek podjęty przy budowaniu tej bazy powinien być kontynuowany, ponieważ dzięki gromadzeniu danych dotyczących hipercholesterolemii rodzinnej jest możliwe wczesne diagnozowanie choroby, monitorowanie jakości leczenia, a zatem podejmowanie decyzji zmierzających do poprawy jakości leczenia i optymalizacji jego kosztów. W związku z powyższym podmiotem prowadzącym rejestr będzie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Rejestr operacji naczyniowych

Z kolei celem utworzenia rejestru operacji naczyniowych ma być przede wszystkim monitoring wyników leczenia w poszczególnych ośrodkach wykonujących operacje naczyniowe oraz efektywności stosowanych procedur.

- Dostępne dane wskazują na to, że 70 proc. hospitalizacji w chirurgii naczyniowej to hospitalizacje powtórne. Istnieje zatem potrzeba zidentyfikowania najbardziej i najmniej efektywnych procedur w celu ograniczania tych ostatnich do minimum niezbędnego ze względów klinicznych, po to by ograniczyć wydatki na nieefektywne leczenie - uzasadnia MZ. Jak dodaje, zebranie rzetelnych informacji o liczbie operacji powtórnych pozwoli oszacować rzeczywiste zapotrzebowanie na operacje naczyniowe, zaś efektem ma być bardziej precyzyjne projektowanie budżetu przeznaczanego na tego typu operacje.

Rejestr ten ma służyć także porównywaniu poziomu szkoleń prowadzonych w różnych ośrodkach, a to z kolei ma pomóc w podejmowaniu decyzji o ich finansowaniu (np. dofinansowanie słabszych ośrodków – wyposażanie w lepszy sprzęt, kontraktowanie bardziej doświadczonych specjalistów, motywowanie lepszych ośrodków przez dotacje na badania i rozwój). 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz