Przegląd prasy: ostrożnie z konopiami

14 Stycznia 2020, 9:33 prasa

Lekarze chcą powołania sejmowej podkomisji – Dziennik Gazeta Prawna, s.B10 – Naczelna Rada Lerkarska zaapelowała do posłów o powołanie specjalnej podkomisji, która będzie pracować nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ostrożnie z konopiami – Rzeczpospolita, s.A11 – Olej CBD bywa skutecznym lekiem, ale nie jest panaceum – ostrzega Małgorzata Wagner, farmaceutka.

Jak pomóc chorym z arytmią- Rzeczpospolita - Skrót z debaty "RP" "Jak Polska może sprawniej wdrażać nowe technologie kardiologiczne?". Eksperci odnoszą się do nierefundowanych w Polsce wszczepialnych rejestratorów arytmii, bezelektrodowych stymulatorów pracy serca. Fundusz nie płaci także za telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Wiceminister Maciej Miłkowski stwierdził zasadność refundacji technologii nielekowych w chorobach serca oraz zadeklarował współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w sprawie wspólnej oceny technologii medycznych (health technology assessment, HTA) dla wyrobów medycznych. Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT potwierdził, że w Agencji powstała już grupa robocza, która ma za zadanie opracowanie wytycznych HTA dla technologii nielekowych.

Recepty muszą mieć potwierdzenie w leczeniu – Rzeczpospolita, s.a13- Braki dokumentacji placówki medycznej mogą upoważniać NFZ do ukarania jej zabraniem refundacji.

Świat stawia na roboty wspierające chirurgów – Gazeta Wyborcza, s.2-3 – Rozmowa z dr Pawłem Wiszem nt. robotyki chirurgicznej. W Polsce wartość rynku robotyki chirurgicznej wzrośnie pięciokrotnie i będzie warta pół miliarda złotych – podaje „GW”.

1 stycznia wprowadzono nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 kwietnia będzie obowiązkowy – Wyborcza, s.20-21- Artykuł poświęcony eZWM, które staną się obowiązkowe od 1 kwietnia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz