Jakie priorytety w ochronie zdrowia na 2020 r.

16 Stycznia 2020, 10:42

Onkologia, zmiany w sieci szpitali, koncentracja placówek, skrócenie kolejek do świadczeń, dalsza informatyzacja, opieka psychiatryczna czy zapewnienie opieki dla seniorów – to m.in. wyzwania na 2020 r. na które wskazują decydenci i eksperci z obszaru ochrony zdrowia.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w czwartek podczas sesji inauguracyjnej konferencji Prirorytety w ochronie zdrowia 2020, podkreślał, że wyzwaniem są zmiany w szpitalnictwie i koncentracja w tym obszarze. - Wiemy jaka jest sytuacja kadrowa w ochronie zdrowia i tego żadna partia samodzielnie nie zmieni. Nie możemy mówić, że możemy mieć szpital w każdej miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców. Świat od tego ucieka – wskazywał. - Podstawowy element istotnych zmian to nie być przeciwnym podstawowym zasadom ekonomii - dodał.

- Koncentracja świadczeń i wykorzystanie optymalne personelu, który jest dostępny i przygotowany, także personelu pomocniczego. Aby to polepszyć, wykonane zostały działania w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia, np. e-recepty. Teraz wyzwaniem jest e-dokumentacja medyczna, aby lekarz miał dostęp i mógł ją wykorzystać – maksimum informacji w minimalnym czasie - przekonywał.

Jako kolejny obszar wskazał przejście od hospitalizacji do ambulatorium. Podał przykład okulistyki i zabiegów usuwania zaćmy, gdzie już NFZ wprowadzić takie rozwiązania.  - Przyszedł czas na kolejne świadczenia przesunięte z trybu jednodniowego do AOS – ocenił.

- Obecnie często wydajemy pieniądze na gotowość personelu, a musimy skupić się na efektywności. Ten rok, to przygotowanie zmian w sieci szpitali – przekonywał.

Prezes NFZ Adam Niedzielski także wskazywał na konieczność zmian w obszarze szpitali. - To obszar, który wymaga zgody. Ważna jest tu atmosfera współpracy, kompromisu, aby podejmować działania w dialogu m.in. z samorządami - mówił. Według niego, sieć szpitali wymaga optymalizacji, w wielu przypadkach konsolidacji placówek, przeprofilowania, ponieważ mamy wyzwania związane z demografią. Warunkiem jest - jak zastrzegał - porozumienie polityczne, bo "bez tego, będzie to wykorzystywane do zbijania tanich punktów politycznych".

Sugar tax

Ponadto zwrócił uwagę, że pojawił się w przestrzeni publicznej pomysł opłaty zdrowotnej, gdzie 90 proc. trafi do NFZ.  - W tym roku wprowadzimy pierwszy raz taką instytucję podatkową, która ma silne oddziaływanie na obszar zdrowia, bo zasili dodatkowo NFZ ale też ograniczy konsumpcję cukru i alkoholu, których nadmierne spożycie prowadzi do wielu chorób i wzrostu kosztów leczenia.

- Priorytetem na 2020 r. jest AOS i szukanie rozwiązania będącego kontynuacją nielimitowości, tak jak zrobiliśmy to w TK, rezonansie, zaćmie.  Dostęp do specjalistów jest identyfikowany jako jeden z fundamentalnych kryteriów tego, czy system działa dobrze - wskazywał A. Niedzielski.

Z kolei Marek Balicki b. minister zdrowia wskazał, że ten rok powinien być przełomowy pod względem zmian w onkologii. – Dojrzewa Narodowa Strategia Onkologiczna, pierwsze doświadczenia ma Krajowa Sieć Onkologiczna. To pierwszy rok, gdy powojenne roczniki przekraczają 75. rok życia - mówił.

Drugi obszar, który też wiąże się ze zmianami demograficznymi to geriatria. Jak mówił M. Balicki, musza być podjęte decyzje dotyczące opieki nad pacjentami powyżej 75 roku życia.

- Trzeci obszar to zdrowie psychiczne. Ten kierunek zmian zapoczątkowany 2 lata temu mam nadzieję da ostateczne efekty - zaznaczył. Jednocześnie stwierdził, że jest obszar skutecznej prewencji pierwotnej w obszarze zdrowia psychicznego i tu istotnym czynnikiem jest konsumpcja alkoholu. Według niego, podniesienie akcyzy jest niewystarczające.

Dostęp do świadczeń 

Z kolei Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec jako priorytet wskazał kwestię dostępności świadczeń, bo to kluczowy obszar dla pacjentów.

Według niego priorytetem jest też przeprofilowanie placówek i koncentracja oraz odejście od leczenia szpitalnego do opieki ambulatoryjnej. - Przeprofilowanie placówek będzie wyzwaniem, np. szpitali powiatowych w zakłady opiekuńczo-lecznicze - ocenił.

Trzeci obszar priorytetowy to psychiatria, zwłaszcza dzieci i młodzieży. - W tym obszarze koncentrują się bolączki systemu czyli brak kadr, wieloletnie zaniedbania, koncentracja na leczeniu szpitalnym - stwierdził.

Jak mówił, ten rok, to też czas na przyjęcie ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.

Zmiany ponad podziałami

Natomiast według przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Tomasza Latosa o potrzebie zmian i priorytetach trzeba rozmawiać wspólnie ponad podziałami.  Według niego priorytetem w tym roku będzie onkologii i wprowadzanie kolejnych nowoczesnych leków. - Drugie wyzwanie na ten rok, to kontynuacja informatyzacji w ochronie zdrowia. Kolejna kwestia to skrócenie kolejek  wskazywał. Jak mówił, to też najwyższa pora, aby część diagnostyki została przesunięta do POZ, co pomoże w funkcjonowaniu AOS. Ostatnim priorytetowym obszarem jest zaś lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych i otwarcie na przekształcenie części łóżek w ZOL-e.

Z kolei Krzysztof Madej wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej ocenił, że priorytetem jest stworzenie takiej grupy eksperckiej, która w sposób ciągły i odporny na naciski polityczne będzie pracowała nad tym, co trzeba zmienić. Według niego, w 2020 r. nie wydarzy się nic istotnego, bo nie ma żadnej przesłanki, która pozwalałaby powiedzieć, że coś się istotnego zmieni. Jak dodał, mamy kryzys kadrowy więc powinniśmy skupić się na polepszeniu warunków pracy personelu medycznego. 

Bogna Cichocka-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oceniła, że priorytetem jest dostępność do świadczeń dla pacjenta. 

Z kolei w zakresie zarządzania i organizacji potrzebna jest dyskusja o zakresie zadań POZ, AOS i szpitalnictwa. - W MZ już jest świadomość, że te proporcje nie są właściwe - dodała. Według niej, bardzo dużo wydarzyło się w zakresie dostępu do leków innowacyjnych. - Bardzo daleko nam do średniej unijnej, ale zaczęliśmy nadrabiać te zaległości i liczymy, że to będzie miało miejsce w tym roku - stwierdziła.

Wyraziła nadzieję, że 2020 r. będzie też czasem gdy decydenci zobaczą, że obszar zdrowia trzeba znacząco doinwestować.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz