Zarządzenie NFZ o czynnościach sprawdzających

16 Stycznia 2020, 11:25 NFZ

Uregulowanie kwestii wymagających zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ związanych z przeprowadzaniem czynności sprawdzających - przewiduje wydane w środę zarządzenie NFZ.

Chodzi o zarządzenie ws. czynności sprawdzających.

Jak wskazał NFZ w uzasadnieniu, zarządzenie jest wynikiem określenia przez prawodawcę trybu umożliwiającego uproszczoną weryfikację danych - art. 61w i art. 61x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami ustawy NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji stwierdzonego w wyniku analizy danych prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i uzyskania, w trybie niebędącym kontrolą, wyjaśnień i dokumentów od świadczeniodawcy, osoby uprawnionej oraz od apteki. Po  dokonaniu weryfikacji tych wyjaśnień i dokumentów, w przypadku, gdy ustalony stan faktyczny nie będzie budził wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z  realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z ww. przepisów, NFZ jest obowiązany do zastosowania sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z  umowy lub z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 784, z późn. zm.). W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyjaśnień i analizy dokumentów sprawa nie zostanie wyjaśniona - NFZ może przeprowadzić w ww. podmiotach kontrolę.

- Przedmiotowe zarządzenie reguluje kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ związanych
z przeprowadzaniem czynności sprawdzających - wskazał NFZ.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz