Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

16 Stycznia 2020, 11:52 SZPITAL

- Po raz pierwszy w historii działalności Stowarzyszenia jesteśmy zmuszeni wystosować apel o podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazły się szpitale kliniczne - wskazali w apelu przedstawiciele Polskiej Unii Szpitali Klinicznych (PUSK).

Jak podkreśla Unia, do dramatycznej sytuacji finansów szpitalnych przyczynił się m.in. szereg narzuconych w ostatnich miesiącach przez Ministerstwo Zdrowia regulacji płacowych, które spowodowały całkowitą degradację systemu płac w szpitalach.

Unia zwróciła uwagę, że sytuacja szpitali klinicznych w kontekście niekorzystnej sytuacji większości podmiotów leczniczych należących do tzw. sieci szpitali jest tym bardziej alarmująca, iż ich funkcjonowanie ma kluczowy oraz strategiczny charakter.

Dane (z 32 szpitali klinicznych) z Raportu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, w porównaniu do danych z Raportu z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych wskazują, że według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. skumulowany wynik ze sprzedaży 32 szpitali klinicznych był aż o 131,7 mln zł niższy, niż w przypadku skumulowanego wyniku ze sprzedaży 119 szpitali powiatowych. Skumulowany wynik finansowy netto w przypadku szpitali klinicznych był gorszy o 26,2 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe wyższe o 1,1 mld zł - przekonuje PUSK.

Według Unii, kolejnym elementem wpływającym niekorzystnie na budżety szpitali klinicznych jest obecnie obowiązująca wycena procedur, która po pierwsze nie była od wielu lat aktualizowana, co w kontekście zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej jest niedopuszczalne. Ponadto - według PUSK, w żaden sposób nie odzwierciedla kosztów ponoszonych przez szpitale kliniczne jako ośrodki o najwyższym stopniu referencyjności.

- Jako Zarząd Stowarzyszenia nie godzimy się na marnotrawienie potencjału szpitali klinicznych, co ma miejsce obecnie. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do urealnienia finansowania szpitalnictwa w Polsce w zakresie wynikającym ze zmian w kosztach funkcjonowania w ciągu ostatnich lat - czytamy w apelu podpisanym przez przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych dra hab. Szczepana Coftę.

Źródło: PUSK

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

maruda Czwartek, 16 Stycznia 2020, 14:56
kartka wyborcza w maju jedyna recepta- ale czy pomoze ?