Jest projekt dot. standardu organizacyjnego leczenia bólu w AOS

17 Stycznia 2020, 12:05 pielęgniarka pacjent opieka ręka

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu przewlekłego, niezależnie od jego przyczyny, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych - został określony w projekcie rozporządzenia MZ opublikowanym w piątek. Projekt mówi o "obowiązku prowadzenia postępowania terapeutycznego w celu łagodzenia i leczenia bólu".

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, powodem przygotowania projektu jest brak regulacji prawnych określających standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny, w warunkach ambulatoryjnych.

MZ przypomniało, że przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadzono do porządku prawnego rozwiązania ułatwiające zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych przez opracowanie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu przewlekłego, niezależnie od jego przyczyny, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych ma umożliwić placówkom ustalenie ścieżki postępowania.

Projekt rozporządzenia określa:

1) metody oceny bólu, tj.: badanie podmiotowe i przedmiotowe, skale oceny bólu, badania pomocnicze;

2) monitorowanie skuteczności leczenia bólu, tj.: ocenę natężenia bólu, ocenę osiągnięcia ulgi w bólu w wyniku zastosowanego leczenia, ocenę stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, ocenę wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, ocenę skuteczności leczenia działań niepożądanych, rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych, ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego;

3) obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mający na celu łagodzenie i leczenie bólu.

Karta oceny natężenia bólu

W myśl projektu placówki będą zobowiązane do sporządzenia karty oceny natężenia bólu (załącznik do projektu rozporządzenia), która dołączana będzie do dokumentacji medycznej.

Jak podkreśla MZ, rozporządzenie ma pozwolić na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych, a także monitorowanie jego leczenia. - Wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Ponadto przyczyni się do zebrania bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej - wskazuje resort.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Lek Antoni Kisło Piątek, 17 Stycznia 2020, 18:01
Czy takie rozporządzenie powinno powstać,leczenie i rozpoznawanie bólu to klinika.Czy klinikę można ujmować w rozporządzenia Ministra,a lekarz będzie tylko wypełniał papiery.To chyba nie powinno mieć miejsca.