Nierówności w zdrowiu a prawa pacjenta

20 Stycznia 2020, 10:36 Pacjent i kolejki

Przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu, które mają wpływ na prawidłową realizację praw pacjenta - było tematem pierwszego spotkania warsztatowego dotyczącego tego zagadnienia w biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

- Chciałbym, aby podstawą do poszukiwania nierówności w zdrowiu, oprócz analiz badawczych i danych statystycznych, były również sygnały pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów docierające do mojego urzędu. Uważam, że prowadzenie analizy nierówności w zdrowiu, w oparciu o ten materiał może doprowadzić nas do ciekawych wniosków i pozwoli na uchwycenie spojrzenia obywatela – podkreślał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Według niego, ograniczanie nierówności w zdrowiu wymaga podejmowania skoordynowanych działań oraz inicjatyw.

Celem projektu jest wypracowanie systemowych rekomendacji w temacie nierówności w zdrowiu mających wpływ na prawidłową realizacje praw pacjenta, a zatem w szczególności w aspekcie analiz sygnałów przekazywanych do Rzecznika.

Podczas interdyscyplinarnych spotkań i warsztatów planowane jest omówienie poszczególnych zagadnień, dotyczących społecznych i prawnych czynników warunkujących nierówności w odniesieniu do prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych i informacji.

- Chciałbym, aby podstawą do poszukiwania nierówności w zdrowiu, oprócz analiz badawczych i danych statystycznych, były również sygnały pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów docierające do mojego urzędu. Uważam, że prowadzenie analizy nierówności w zdrowiu, w oparciu o ten materiał może doprowadzić nas do ciekawych wniosków i pozwoli na uchwycenie spojrzenia obywatela – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec

W związku z pracami w ramach projektu przewiduje się możliwość zgłaszania problemów, spostrzeżeń i uwag w kwestii tworzenia dokumentu. 

Zakończenie projektu nastąpi w 2021 roku.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz