Od 1 listopada zmiany w pakiecie onkologicznym

12 Października 2015, 9:53

Od 1 listopada wejdą w życie zapowiadane zmiany w pakiecie onkologicznym – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmiany zostały opracowane przez zespół onkologów, który w lipcu powołał minister Marian Zembala. Zespołem kierował dr n. med. Zbigniew Pawłowicz.

 

Na podstawie prac ekspertów Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się wprowadzić następujące zmiany:

  • rozszerzy się lista nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego leczonych w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Pakiet obejmie również pacjentów z nowotworami łagodnymi centralnego układu nerwowego;
  • lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w czasie rzeczywistym, czyli w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu. Będzie miał na to trzy dni od tego czasu;
  • zmieni się skład konsylium w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych:

          –  zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty  w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej oraz rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, radiologii i diagnostyki obrazowej;

          –   jednocześnie zobowiązano świadczeniodawców do zapewnienia co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologii i hematologii dziecięcej w przypadku leczenia dzieci albo hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty hematologii i 1 specjalisty onkologii klinicznej – w przypadku leczenia dorosłych;

          –  w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej (w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej) oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii (w przypadku otorynolaryngologii).

  • Leczenie dzieci będzie się mogło odbywać również na oddziale chirurgii onkologicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej oraz chirurgii dziecięcej, lub chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, lub otorynolaryngologii dla dzieci.
  • W przypadku gdyby zdiagnozowanie pacjenta było możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 28-dniowy termin (liczony od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia) na przeprowadzenie tego zabiegu oraz ustalenie planu leczenia przez konsylium.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wprowadzane zmiany ułatwią pacjentom dostęp do szybkiej terapii onkologicznej, ale jak zapewnia resort nie oznacza to jednak zakończenia prac nad usprawnianiem pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia ma zamiar  nadal analizować jego funkcjonowanie, aby – jeśli będzie taka konieczność – opracowywać i wprowadzać odpowiednie korekty.

 Zmiany, które wejdą w życie 1 listopada, zostały wprowadzone przez:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych, które jak zapowiada ministerstwo niebawem zostanie podpisane przez ministra zdrowia.

Również Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował korekty w pakiecie onkologicznym. Są to m.in.:

  • rozszerzenie pakietu onkologicznego o świadczenia związane z radioterapią paliatywną (będą rozliczane bez limitu);
  • rozszerzenie wykazu procedur medycznych (m.in. o zabiegi lecznicze) rozliczanych bez limitu;
  • wprowadzenie dodatkowych pakietów diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (m.in. diagnostyka mięsaków);
  • możliwość motywacyjnego zwiększenia wyceny świadczeń – pod warunkiem przeprowadzenia diagnostyki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej szybciej niż zakładają to maksymalne terminy przewidziane w pakiecie.

Dzięki pakietowi onkologicznemu  pacjenci są znacznie szybciej diagnozowani. Świadczą o tym dane dotyczące realizacji szybkiej terapii onkologicznej. Do 5 października wykonano 27 442 diagnostyk wstępnych (91,5%  w terminie), 49 721 diagnostyk pogłębionych (83,9%) oraz zwołano  82 021 konsyliów (99,5% w terminie).

Pakiet onkologiczny obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Przez kilka miesięcy funkcjonowania był na bieżąco monitorowany, aby określić obszary, które wymagają korekt.

AG

Źródło: mz.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Koordynator Poniedziałek, 12 Października 2015, 17:25
Bardzo pomocna byłaby możliwość:
- "podejrzenia" karty w systemie (kto ostatnio otwierał etap, nie zamknął etapu etc.) bez konieczności dzwonienia do NFZ i w zależności od tego na kogo się trafi dostać odpowiedź bądź nie;
- możliwość sprawdzenia w systemie do jakiego POZ należy pacjent w celu poprawnego odesłania karty DiLO;
- możliwość sprawdzenia czy nie nastąpił zgon pacjenta, a w przypadku zgonu możliwość zamknięcia karty wg. danych z systemu NFZ i odesłanie karty do właściwego POZ. (jeśli rodzina pacjenta nie poinformuje lekarza oddziału o zgonie takie karty są ciągle w etapie leczenie)