Jak NFZ zamierza poprawić dostęp dla pacjentów do innowacyjnego leczenia?

21 Stycznia 2020, 10:11 leki pieniądze

NFZ opublikował komunikat dotyczący poprawy dostępności dla pacjentów do innowacyjnego leczenia, w którym zapowiada szereg działań w tym celu, m.in. dążenie do zwiększenia środków finansowych w wybranych programach lekowych oraz ich realokację na priorytetowe obszary terapeutyczne. Nie wyklucza m.in. przeprowadzenia centralnych zakupów leków stosowanych w programach lekowych lub chemioterapii.

Jak podkreśla Fundusz, zmiany jakie zachodzą na rynku leków refundowanych wywołane wprowadzaniem leków generycznych i biopodobnych przynoszą pacjentom szereg korzyści:

  1. Stwarzają możliwość leczenia większej liczby pacjentów daną substancją czynną, dzięki znaczącemu spadkowi kosztów terapii.
  2. Leki biopodobne mogą poprawić wyniki leczenia pacjentów – zwiększają liczbę opcji terapeutycznych dostępnych dla lekarzy, co stwarza możliwości leczenia pacjentów we wcześniejszych fazach choroby, dla których takie terapie dotychczas nie były dostępne.
  3. Upowszechnienie stosowania leków biopodobnych przyniosło wzrost liczby leczonych pacjentów, co przekłada się m.in. na liczbę pacjentów objętych leczeniem onkologicznym.

NFZ podał przykład niektórych chorób:

Leczenie raka płuca (program B.6)

Leczenie raka jelita grubego (program B.4) 

Leczenie raka gruczołu krokowego (program B.10)

Leczenie raka piersi (B.9)

Z powyższych wykresów wynika, że objęcie refundacją kolejnych leków biopodobnych przyczyniło się do zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii w wielu schorzeniach. Jak ocenia Funduszu, rok 2019 był przełomowy jeśli chodzi o ilość cząsteczek objętych refundacją przez Ministra Zdrowia.

Obszary terapeutyczne, w których zaszły najliczniejsze zmiany, są następujące:

  • leczenie raka piersi, gdzie wprowadzono szereg nowych leków i opcji terapeutycznych, między innymi dla grup chorych, dla których dotychczas nie było możliwości leczenia w programie lekowym (leczenie hormonozależnego raka piersi);
  • leczenie raka płuca (nowe opcje terapeutyczne);
  • leczenie raka jelita grubego (nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów na bardziej zaawansowanych stadiach choroby);
  • hematoonkologia (leczenie szpiczaka mnogiego, leczenie chłoniaków złośliwych) oraz
  • nowe opcje terapeutyczne w schorzeniach nieonkologicznych (leczenie stwardnienia rozsianego, leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, leczenie Choroby Leśniowskiego – Crohna).

Za ile szpitale kupują leki?

Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują duże rozbieżności w zakresie cen nabywanych przez szpitale leków, które posiadają dostępne na rynku odpowiedniki. W szczególności dotyczy to leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, gdzie NFZ refunduje 100 proc. poniesionych kosztów zakupu. Różnice w cenach niektórych substancji czynnych sięgają nawet kilkuset procent.

Substancja czynna

Średnia cena za jednostkę

Relacja cen zakupu  max do min (wyrażona w %)

Adalimumabum

 9,59 zł

                                            223,34   

Etanerceptum

 6,05 zł

                                            420,98   

Filgrastimum

 0,86 zł

                                            630,29   

Glatirameri acetas

 2,08 zł

                                            465,32   

Infliximabum

 5,41 zł

                                            368,37   

Pegfilgrastimum

 197,46 zł

                                            924,24   

Rituximabum

 6,06 zł

                                            174,16   

Trastuzumabum

 6,34 zł

                                            476,70   

- (...) aby w systemie opieki zdrowotnej nastąpiła równowaga pomiędzy dostępnością do terapii skutecznych i istniejących na rynku od wielu lat, a nowoczesnymi niezwykle drogimi lekami, niezbędne jest szersze stosowanie odpowiedników leków oryginalnych. Leki te są równie skuteczne i bezpieczne w stosunku do leków referencyjnych, podlegają tej samej rygorystycznej kontroli procesów wytwarzania i nadzorowi w zakresie zapewnienia jakości, ale ich ceny są zdecydowanie niższe - podkreśla NFZ.

Będą centralne zakupy leków organizowane przez Prezesa NFZ?

Fundusz zapowiedział dalsze monitorowanie procesów zakupów leków w szpitalach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy nie naruszają one zasad uczciwej konkurencji określonych w ust. Prawo zamówień publicznych.

- Prezes NFZ będzie w tym celu wykorzystywał uprawnienia określone w art. 102 ust. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym również możliwość przeprowadzenia centralnych zakupów leków stosowanych w programach lekowych lub chemioterapii - wskazała Centrala NFZ.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz