1 lutego połączenie NIZP-PZH oraz IŻŻ. Rząd przyjął rozporządzenie

21 Stycznia 2020, 13:43 pismo dokument podpis

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, przedłożone przez ministra zdrowia. Połączenie ma nastąpić 1 lutego br.

Jak informuje KPRM, 1 lutego 2020 r. połączą się dwa instytuty badawcze związane z ochroną zdrowia:Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia (180 tys. zł) poniesie PZH.

Jak wskazano, jeden instytut badawczy będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności. W uzasadnieniu wskazano ponadto, że połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na:

    • komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową B+R),
    • zarządzanie (np. obiektami),
    • gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej),
    • kulturę organizacyjną,
    • finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

Ponadto w myśl rozporządzenia, utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Rozszerzony zostanie także zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności. Stworzone zostaną podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą, a także umożliwiona zostanie realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

Źródło: KPRM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz