Rusza program KORDIAN 2020

22 Stycznia 2020, 13:09 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Już za kilka tygodni pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z Projektu Sercu na Ratunek - Program Kordian 2020. Jest to program profilaktyki chorób serca i naczyń oraz diagnostyki hipercholesterolemii rodzinnej w woj. łódzkim i mazowieckim.

W środę podczas konferencji prasowej prof. Wojciech Drygas z Narodowego Instytutu Kardiologii, kierownik projektu KORDIAN wyjaśnił, że projekt kierowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją My Pacjenci.

- Celem głównym jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną - mówił.

Program zakłada realizację w latach 2019-2021 zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych, działań edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4 tys. pacjentów w wieku produkcyjnym w dwóch województwach: mazowieckim i łódzkim.

Jak mówił prof. W. Drygas, w ramach konkursu zostało już wybranych 40 placówek POZ, które będą realizowały program, rozpoczęły się już szkolenia personelu medycznego. Powstała też strona internetowa programu oraz szereg wydawnictw.

- Nowością jest indywidualny bon edukacyjny. Pacjenci wysokiego ryzyka będą mieli możliwość skorzystania z 24 porad do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy, w sumie 360 minut profesjonalnego poradnictwa w podziale na 15-minutowe cegiełki, m.in. u lekarza POZ, warsztaty w Narodowym Instytucie Kardiologii - wyjaśnił prof. W. Drygas. Dodał, że zakres to profilaktyka chorób układu krążenia, dieta, aktywność fizyczna, stres i inne czynniki psychospołeczne, palenie tytoniu. Rodzaj porad to grupowe, indywidualne i w POZ.

Chodzi o objęcie pacjentów aktywną profilaktyką, aby zmotywować ich do zmiany trybu życia na prozdrowotny.

Kto może skorzystać z programu?

Do udziału w programie mogą zgłaszać się pacjenci spełniający trzy kryteria:

- osoby w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 18. rok życia oraz osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne, ale nadal są aktywne zawodowo,

- osoby z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym poziomem cholesterolu, palący papierosy.

- osoby, które nie leczyły się w ciągu ostatnich 5 lat z powodu chorób serca i nie korzystały z programu profilaktyki chorób układu krążenia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co przewiduje program?

W ramach programu zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna zachęcająca pacjentów do udziału w Programie. Następnie profesjonaliści medyczni, czyli lekarze POZ, medycyny pracy kwalifikujący pacjentów do Programu, pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów medycznych np. dietetycy, fizjoterapeuci, psycholodzy uczestniczyć będą w warsztatach szkoleniowych w zakresie m.in. założeń i wdrażania programu, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej, edukacji w zakresie oznaczania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji oraz zasad ich obniżania, znajomości czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegających modyfikacji, na temat skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki oraz aktualnych zasad zdrowego stylu życia.

Kluczowym etapem będzie kwalifikacja pacjentów do udziału w Programie w placówkach POZ/medycyny pracy. Kwalifikacyjna usługa medyczna obejmie wstępną wizytę lekarską, w ramach której lekarz przeprowadzi wywiad, wypełni checklistę i formularz POLSCORE oraz kwestionariusz DLNCS, wykona badanie fizykalne, dokona pomiaru ciśnienia, obliczy BMI, a także zleci badania biochemiczne oraz drugą wizytę, podczas której podejmie decyzję o kwalifikacji pacjenta do dalszej części Programu.

Zakwalifikowani pacjenci będą objęci tzw. aktywną profilaktyką i otrzymają bon edukacyjny. Pacjenci wysokiego ryzyka, w szczególności z wysokim poziomem LDL-cholesterolu (>190 mg/dl) zostaną skierowani do poradni kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie zostanie przeprowadzony dalszy screening w celu rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej (FH), ewentualnie wdrożone zostanie leczenie farmakologiczne oraz wykonane będą pogłębione badania biochemiczne, obrazowe oraz genetyczne techniką NGZ (w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). U krewnych pacjentów, u których potwierdzono FH, również wykonana będzie diagnostyka kaskadowa genetyczna - sekwencjonowanie techniką Sangera.

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki, podkreślił, że projekt KORDIAN jest formą pilotażu. - Powinien on być jednym z wielu, które w Narodowym Instytucie Kardiologii będą prowadzone i nadzorowane - mówił. - Nie jesteśmy w stanie zdiagnozować, zbadać i leczyć jak największą liczbę pacjentów, ale raczej pokazać jak to robić, szkolić lekarzy, także POZ - dodał.

Magdalena Kołodziej,  prezes Fundacji MY Pacjenci wyjaśniła, że fundacja wspiera Narodowy Instytut Kardiologii w opracowaniu materiałów edukacyjnych, aby były one dostosowane do potrzeb pacjentów. W ramach programu pojawią się ulotki, plakaty i spoty w placówkach POZ współpracujących z programem. Działa także strona www.sercunaratunek.pl, gdzie m.in. znaleźć można odpowiedzi na najczęstsze pytania, ciekawe artykuły, broszury edukacyjne, materiały video dla pacjentów oraz dla profesjonalistów medycznych. Prowadzona jest także kampania w mediach społecznościowych, kampania skierowana do personelu POZ w branżowych mediach, a także przygotowany został spot edukacyjny.

Hipercholesterolemia rodzinna - co to za choroba?

Doc. Piotr Dobrowolski z Narodowego Instytutu Kardiologii wyjaśnił, że hipercholesterolemia rodzinna to choroba genetyczna. - Szacuje się, że w Polsce jedna na 200 osób jest chora, a zdiagnozowanych jest zaledwie 1 proc. chorych- mówił. Dodał, że chorobę tę można podejrzewać u osób z wysokim poziomem cholesterolu całkowitego u pacjenta lub krewnych, z przedwczesną chorobą sercowo-naczyniową u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym, pacjentów z żółtakami ścięgien czy rąbkiem rogówkowym (u pacjenta poniżej 45. rok życia).

- Hipercholesterolemia rodzinna objawia się bardzo wysokim stężeniem cholesterolu od urodzenia. Skutkuje to szybszym rozwojem choroby sercowo-naczyniowej - wskazywał doc. P. Dobrowolski. Jak przekonywał, wczesne wychwycenie pacjentów z hipercholesterolemią jest tak istotne, ponieważ ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest u nich znacznie większe od ok. 30. roku życia, szczególnie u mężczyzn. - Stosowanie statyn pozwala na zmniejszenie występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Wczesne wdrożenie skutecznego leczenia hipolipemizującego zapobiega przedwczesnemu rozwojowi miażdżycy - wyjaśniał doc.P. Dobrowolski.

Wyjaśnił, że są dwie grupy leków obniżających cholesterol LDL. - Mamy też inhibitory PCSK9, które dodane do statyny pozwalają dodatkowo obniżyć stężenie LDL o ok. 60 proc. - informował.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz