Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty na stronach RCL

23 Stycznia 2020, 12:39 apteka farmaceuta leki

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przyjęty we wtorek przez rząd został w czwartek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W projekcie przewidziano autopoprawkę ministra zdrowia dotyczącą ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Poprawka przewiduje zmianę art. 77, dotyczącego ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Przepis ten mówi, że farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych (art. 77 ust. 1):

1. Metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń
2. Za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Karta rozwoju zawodowego

Zakres doskonalenia zawodowego ma obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 4. Farmaceuta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego przekazuje właściwej okręgowej izbie aptekarskiej kartę rozwoju zawodowego w celu potwierdzenia przez nią dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez farmaceutę. Farmaceuta dokumentuje ustawiczny rozwój zawodowy w karcie rozwoju zawodowego.

Zmianę wprowadzono do art. 77 ust. 2 (doskonalenie zawodowe farmaceutów organizują jednostki szkolące, NIA oraz okręgowe izby aptekarskie). W poprawce zaproponowano zastąpienie wyrazów: "Doskonalenie zawodowe farmaceutów" wyrazami: "Kursy, o których mowa w ust. 1;

Kolejna zmiana dotyczy art. 77 ust. 4 (Farmaceuta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego przekazuje właściwej okręgowej izbie aptekarskiej kartę rozwoju zawodowego w celu potwierdzenia przez nią dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez farmaceutę). Tu sformułowanie: "doskonalenia zawodowego" zastąpiono wyrazami "ustawicznego rozwoju zawodowego".

Jak ocenia MZ, zmiany te mają na celu doprecyzowanie art. 77 projektowanej ustawy, tak, aby nie budził on wątpliwości interpretacyjnych.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

mgr farm. Czwartek, 23 Stycznia 2020, 19:33
Kto ma płacić za ten "ustawiczny rozwój zawodowy"?
To musi być jasno określone!