J. Emilewicz: Polska przyciąga innowacyjne inwestycje

24 Stycznia 2020, 10:59 Jadwiga Emilewicz

Polska to dziś doskonałe miejsce do prowadzenia i rozwijania biznesu. (...) cieszy mnie decyzja zarządu AstraZeneca, która zdecydowała się zainwestować w najbliższych latach w naszym kraju 1,5 mld zł w budowę ekosystemu biotechnologicznego i life science – mówi minister rozwoju w odniesieniu do zapowiedzi o kolejnych inwestycjach firmy, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju w swoim komunikacie w ciągu niespełna półtora roku działania Polskiej Strefy Inwestycji resort wydał 432 decyzje dot. inwestycji o wartości blisko 21 mld zł.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to rozwiązanie działające w Polsce od września 2018 r. Dzięki niej zwolnienia podatkowe są dostępne dla inwestorów w całej Polsce. Analiza danych dotyczących funkcjonowania PSI do końca 2019 r., wskazuje na to, że radykalnie zwiększył się udział inwestycji poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych. Już w grudniu 2018 r. połowa inwestycji była całkowicie realizowana poza terenem stref, w połowie 2019 r. wzrósł on do 85 proc., aby w całym 2019 r. ustabilizować się na poziomie 55 proc. ogólnej wartości inwestycji. 

Deklarowana wartość przedsięwzięć w okresie obowiązywania PSI to ok. 20,9 mld zł (9,3 mld zł firm z polskim kapitałem – 44 proc.). Powstanie niemal 8,5 tys. nowych miejsc pracy (ok. 3 tys. stworzą firmy z kapitałem polskim – 36 proc.).

W strukturze realizowanych w Polsce inwestycji, objętych wsparciem w ramach SSE i PSI, stopniowo wzrasta udział inwestorów krajowych. O ile w latach 2016-2018 ich średni udział liczony wartością zadeklarowanych inwestycji wyniósł 29 proc., to w 2019 r. wzrósł on do 44 proc., z wartością inwestycji szacowaną na 6,6 mld zł. W tym samym okresie znacząco wzrósł również udział podmiotów polskich w liczbie projektów inwestycyjnych: z 60 proc. w 2016 r. do 75 proc. w 2019 r.

Najwięcej inwestycji w 2019 r. pozyskały strefy: Katowicka (10,6 mld zł) i Wałbrzyska (9,5 mld zł). Następnie się plasują - TSSE Euro-Park Wisłosan (7,1 mld zł), Łódzka (6 mld zł), SSE Euro-Park Mielec (4,6 mld zł), Pomorska SSE (4,4 mld zł), Krakowski Park technologiczny (4,3 mld zł), Kostrzyńsko-Słubicka SSE (4,1 mld zł), Warmińsko-mazurska (2,6 mld zł), Legnicka SSE (2,1  mld zł), Suwalska (1,4 mld zł), SSE Starachowice (1,2 mld zł), Słupska (728 mln zł), Kamiennogórska (541 mln zł).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz