Wkrótce wieloletni plan inwestycyjny dla Narodowego Instytutu Kardiologii

24 Stycznia 2020, 14:24

MZ planuje modernizację Narodowego Instytutu Kardiologii, aby zwiększyć dostępność i jakość wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Projekt uchwały o przyjęciu wieloletniego planu inwestycyjnego dla Instytutu znalazł się w Wykazie Prac Legislacyjnych.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”. Jak wskazano planowany termin przyjęcia uchwały to I kwartał 2020 r.

MZ wskazał, że przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w ramach programu wieloletniego jest konieczność podniesienia jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,  skrócenie czasu oczekiwania na badania i zabiegi medyczne, zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na poziomie ponadregionalnym i ogólnokrajowym oraz poprawa komfortu pacjentów i zmodernizowanie bazy materiałowej i medycznej.

Narodowy Instytut Kardiologii Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest głównym naukowym oraz klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności. - Kompleks budynków Instytutu powstał w 1978 r. i jest stale modernizowany i rozbudowywany, jednakże powierzchnia Instytutu jest niewystarczająca, aby zapewnić optymalny układ funkcjonalno-użytkowy, ponadto większa część budynków wykazuje bardzo duży stopień zużycia i wymaga pilnej modernizacji i dostosowania do zmieniających się przepisów (...) - uzasadnia MZ.

Realizacja programu wieloletniego ma umożliwić stworzenie nowoczesnego zespołu obiektów szpitalnych dostosowanego do obowiązujących standardów w medycynie.

Program zakłada budowę nowych budynków, przebudowę oraz pełne wykorzystanie istniejących budynków, skupionych w głównym zespole kompleksu, modernizację istniejącej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu.

W wyniku realizacji Programu ma powstać:
1) Centrum Kardiologii Ambulatoryjnej;
2) Nadbudowa istniejącego budynku głównego w części A,B,C i D na I kondygnacji jako oddziały łóżkowe;
3) Klinika Rehabilitacji;
4) Parking Wielopoziomowy.

Natomiast modernizacja infrastruktury obejmie:
1) Klinikę Wad Wrodzonych Serca parter budynek H2;
2) Samodzielną Pracownię Hemodynamiki;
3) powierzchnię po przeniesionej Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca;
4) Izbę Przyjęć i Oddział Diagnostyki Jednodniowej;
5) pomieszczenia po Aptece i Sterylizacji;
6) instalacje techniczne;
7) istniejące nawierzchnie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych asfaltowych wraz z ogrodzeniem zewnętrznym.

Źródło: KPRM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz