Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z opinią Rzecznika Praw Pacjenta

24 Stycznia 2020, 15:42 prawo przepisy

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie rozpatrzył skargę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. WSA przychylił się do opinii RPP.

Jak informuje RPP, uznał on za naruszające zbiorowe prawa pacjentów praktyki stosowane przez placówkę, polegające na ustalaniu dobowej opłaty za pobyt w ZOL-u bez obowiązkowego  uwzględnienia dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, a tym samym pobieraniu tej opłaty w wysokości wyższej niż 70 proc. miesięcznego dochodu. Przy przyjęciu do ZOL-u pacjenci byli zobowiązani podpisać oświadczenie, że zobowiązują się do ponoszenia opłaty za pobyt w wysokości 80 zł/dobę. Powyższa opłata została narzucona z góry każdemu pacjentowi, niezależnie od jego sytuacji materialnej.

W decyzji RPP zobowiązał placówkę do poinformowania każdego pacjenta pisemnie, że ma możliwość ubiegania się o zwrot kwot pobranych w zawyżonej wysokości, a także przeproszenia pacjentów.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie poinformował RPP o podjętych działaniach mających na celu wykonanie decyzji w terminie 30 dni. Zakład  jedynie odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także zlikwidował placówkę, która stosowała opisane powyżej praktyki.

Przed Sądem pełnomocnik RPP podkreślił, że placówka miała zawartą umowę z NFZ, a więc to NFZ jako płatnik publiczny ponosił odpłatność za udzielane świadczenia zdrowotne. W związku z powyższym ZOL był zobowiązany przestrzegać praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych a także miał obowiązek zapewnić pacjentom równy dostęp do świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Przed WSA placówka wskazywała, że opłaty były ponoszone przez pacjentów dobrowolnie, a RPP dokonał błędnej wykładni art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podmiot podnosił, że nie ma narzędzi aby zweryfikować dochód pacjentów i obecnie nie może ponosić odpowiedzialności, ponieważ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zakończył działalność.

Jak podkreśla RPP, gdyby podmiot udzielał świadczeń na zasadach komercyjnych (art. 22 Konstytucji RPP, art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), mógłby ustalać dowolne opłaty. W obecnym stanie prawnym, jest zobowiązany stosować przepisy obowiązujących ustaw chroniących interes pacjentów. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumenty Rzecznika Praw Pacjenta i oddalił skargę.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz