Senacka Komisja Zdrowia za odrzuceniem noweli ustawy o pionizacji PIS

29 Stycznia 2020, 10:30 sejm

Senacka komisja zdrowia opowiedziała się we wtorek (28 stycznia) za odrzuceniem w całości nowelizacji dot. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)

Czytaj również: Posłowie o pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Obecny podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zwrócił uwagę, że przypadek koronawirusa pokazuje, dlaczego potrzebna jest pełna koordynacja działań, którą zapewnić ma usprawnienie funkcjonowania inspekcji poprzez jej pionizację.

Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) przekonywała, że zmiany wzmacniające bezpieczeństwo publiczne są potrzebne. Kontrowersje w jej ocenie budzi natomiast tryb procedowania ustawy.

W ocenie senator Alicji Chybickej (KO) opinia biura legislacyjnego Senatu RP "jest miażdżąca dla ustawy". Przedstawicielka biura legislacyjnego Senatu wskazywała m.in., że ustawodawca ma prawo zlikwidować instytucje, w tym przypadku inspekcję sanitarną podlegającą MSWiA, ale wątpliwości budzić może "tryb jej zmiany", gdyż zakres poprawki Sejmu jest ograniczony.W oparciu o tę opinię senator A. Chybicka złożyła wniosek o odrzucenie jej w całości. Za odrzuceniem noweli ustawy opowiedziała się większość członków senackiej komisji zdrowia.

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

- Chodzi przede wszystkim o lepszą koordynację oraz większa jednolitość merytoryczną zadań realizowanych przez pracowników w terenie. Dzięki pionizacji doprowadzimy do unifikacji np. procesów kontroli, ale też akcji promocyjnych. Inspekcja powiatowa będzie zależna od inspekcji wojewódzkiej, a GIS będzie miał większy wpływ na to, co się dzieje w terenie – tłumaczył dla Polityki Zdrowotnej Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Jak dodał, obecnie funkcjonujące rozwiązania nie we wszystkich obszarach się sprawdziły i np. generują większe koszty funkcjonowania sanepidu.

Nowela wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zwiększa rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego.  Regulacja przewiduje m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać polecenia, zalecenia i wytyczne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Regulacja w kształcie przyjętym przez Sejm zakłada też likwidację od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania PIS MSWiA miałaby przejąć Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Robert nie pielęgniarz Czwartek, 30 Stycznia 2020, 14:10
Proponuje wprowadzić poprawkę do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, do Art. 15. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych, gdzie w zespole zakażeń szpitalnych może być tylko pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii. Po co zatem Ministerstwo Zdrowia akceptuje instytucjom państwowym specjalizację z epidemiologii dla magistrów skoro nie mogą wchodzić w skład takiego zespołu? Mocny lobbing środowiska pielęgniarskiego? Gdzie Ci specjaliści z epidemiologi (nie pielęgniarki i nie położne) będą teraz pracować skoro likwidujemy Inspekcje Sanitarne?