PPOZ: jest poprawa w działaniu systemu e-zdrowia

29 Stycznia 2020, 12:56 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

- Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia podejmie niezbędne działania w celu usprawnienia funkcjonowania systemów odpowiedzialnych za wystawianie elektronicznych zwolnień (e-ZLA), podpis certyfikatem ZUS oraz weryfikację uprawnień w systemie e-WUŚ - to odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo przesłane przez lekarzy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z prośbą o pilną interwencję w związku z problemami w funkcjonowaniu niektórych rozwiązań systemu e-zdrowia.

Jak alarmowali lekarze PPOZ - od nowego roku systemy ZUS w zakresie wymiany elektronicznej (e-ZLA, podpis certyfikatem ZUS oraz weryfikacja w e-WUŚ) nie działają, co uniemożliwia normalną pracę, w szczególności w lecznictwie otwartym, gdzie codziennie sprawdzane są setki tysięcy pacjentów w systemie e-WUŚ i wystawiane tysiące zwolnień e-ZLA.

Zdecydowany sprzeciw PPOZ wzbudził także nałożony przez ZUS obowiązek „postępowania w przypadku problemów z podpisywaniem e-ZLA  certyfikatem ZUS”. Dla wystawienia e-ZLA lekarz - jak wskazuje PPOZ - miałby dokonywać czyszczenia przeglądarek, których używa, pamięci swoich komputerów oraz przechodzić przez labirynt wskazówek, tracąc cenny czas na leczenie.

Minister Zdrowia w przesłanej odpowiedzi zapewnił lekarzy PPOZ, że polepszenie organizacji  systemu ochrony zdrowia - w tym ułatwienie pracy lekarzom - pozostaje priorytetem Ministra Zdrowia, w związku z czym - jak zapewnia - spotęgowane zostaną wysiłki w celu eliminowania trudnych do uniknięcia błędów pojawiających się przy wdrażaniu poszczególnych rozwiązań systemu e-zdrowia.

- Pozytywnie oceniamy, że Ministerstwo Zdrowia zainteresowało się zgłaszanym przez nas problemem. Poinformowało nas, że w chwili obecnej sytuacja zdecydowanie się poprawiła, a system działa - informuje Bożena Janicka, prezes PPOZ.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz