Projekt rozporządzenia dot. danych dla ubezpieczycieli - do konsultacji

29 Stycznia 2020, 13:08 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

- Uproszczenie formy wniosku o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia - przewiduje projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Jak wskazuje MZ, w projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby do wystąpienia zakładu ubezpieczeń o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, dołączać informację o wyrażeniu zgody przez ww. osoby do uzyskania ww. informacji, zamiast kopii pisemnej zgody - jak jest w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 2016 r.

- Analogiczną zmianę (w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r.  w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. poz. 1754)) zaproponowano w przypadku zgody ww. osób odnośnie wystąpienia zakładu ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia o uzyskanie ww. informacji. Dzięki tej zmianie przepisy rozporządzenia będą spójne z przepisami w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Zmiana brzmienia ust. 6 i 8 w art. 38 ustawy dotyczy modyfikacji w zakresie sposobu udzielenia zgody przez osobę, której dotyczą dane o stanie zdrowia - wskazano w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz