Leczenie bólu: PPOZ ponownie negatywnie opiniuje projekt

29 Stycznia 2020, 13:53 lekarz lekarka wizyta

Lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia ponownie negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. standardu organizacyjnego leczenia bólu. W piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, zwrócili uwagę na to, że wskazany kierunek zmian po pierwsze – rozbudowuje mocno już rozrośniętą biurokrację, po drugie – nie wprowadza faktycznych (konkretnych) regulacji dotyczących postępowania w określonym rodzaju bólu, po trzecie – przesuwa leczenie bólu z wyższych etapów sytemu (AOS i szpitale) do podstawowej opieki zdrowotnej – przy jednoczesnym braku wskazania sposobu finansowania tej zmiany w poz.

 

Jak podaje PPOZ, szacuje się, że z powodu przewlekłego bólu cierpi około 27 procent populacji, a w odniesieniu do osób powyżej 65. roku życia – 55 procent populacji. Ustawa o prawach pacjenta w art. 20 a gwarantuje prawo do leczenia bólu każdemu choremu. Przy czym podstawowym miejscem prowadzenia terapii przeciwbólowej ma być podstawowa opieka zdrowotna. Postępowanie przeciwbólowe w AOS i w szpitalu ma być prowadzone dopiero w sytuacji nieskuteczności terapii przeciwbólowej prowadzonej w poz.

– Standard postępowania przeciwbólowego jest znany każdemu lekarzowi poz. Jest on też w praktyce stosowany i przestrzegany w placówkach medycznych. Projektowane rozporządzenie tego standardu ani nie opisuje, ani nie zmienia. Jedyne co wprowadza, to obowiązek dokumentowania prowadzonej terapii nie w historii choroby pacjenta, lecz na Karcie Oceny Nasilenia Bólu. Stanowić to będzie dodatkowe biurokratyczne obciążenie pracy zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, co przy istniejących brakach kadrowych opiniować należy wysoce negatywnie! - podkreślają lekarze.

- Widząc potrzebę leczenia bólu (jest to priorytet w naszej codziennej pracy), uważamy, że proponowane rozwiązania i sposób ich wprowadzania są niedoprecyzowane. Absurdalna byłaby wszak sytuacja, w której Karta Oceny Nasilenia Bólu wypełniana byłyby w przypadku pacjenta skarżącego się na niewielki ból gardła w związku z przechodzonym przeziębieniem. Biorąc pod uwagę deficyty kadrowe w podstawowej opiece zdrowotnej postępowanie takie nie jest możliwe w codziennej praktyce lekarza  zaznaczają lekarze PPOZ.

Lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia ponownie oczekują głębokiej analizy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu i realnego podejścia do faktycznego problemu, gdyż tworzenie kolejnej biurokracji i kolejnych tabelek nie zmniejszy odczuwania bólu przez pacjenta.

Źródło: PPOZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz