Jakie nieprawidłowości na podstawie ZIP zgłaszali do NFZ pacjenci?

31 Stycznia 2020, 11:44 pielęgniarka pacjentka komputer konsultacja

Blisko 800 zgłoszeń o nieprawidłowościach wpłynęło od pacjentów na podstawie danych z Zintegrowanego Informatora Pacjenta w I-III kwartale 2019 r. Większość dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili - wynika z opublikowanego w piątek przez NFZ sprawozdania. Odzyskano blisko 19 tys. zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w wysokości blisko 33 tys. zł.

Z danych przekazanych z OW NFZ za I-III kwartał 2019 r. wynika, że:

- wpłynęło łącznie 796 zgłoszeń o nieprawidłowościach;

- z 796 zgłoszeń zakończono 631 postępowań wyjaśniających, w toku wyjaśniania pozostało 151 postępowań, 14 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ;

- z 631 zakończonych postępowań, merytorycznie zakończono 591 zgłoszeń, z czego 364 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 61,59 proc. spraw zakończonych merytorycznie (tj. 57,69 proc. wszystkich spraw zakończonych);

- ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 216 806,93 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;

- odzyskano kwotę 18 843,83 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 32 881,52 zł;

- największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 652 zgłoszonych nieprawidłowości;

- najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz refundacja leków.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz