Ratownictwo medyczne: samorząd lekarski o narastających problemach w systemie

31 Stycznia 2020, 12:07 Ratownicy

Na pogarszające się warunki świadczenia usług medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz pogarszające się warunki pracy personelu systemu ratownictwa medycznego po raz kolejny wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w wydanym stanowisku.

Jak podkreśla NRL w stanowisku, napływające do Naczelnej Izby Lekarskiej informacje od przedstawicieli grup zawodowych pracujących w systemie ratownictwa medycznego w Polsce potwierdzają, że Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR-y) oraz Stacje Pogotowia Ratunkowego cierpią na chroniczny brak personelu, nie są w stanie obsadzić personalnie zespołów karetek, szczególnie typu „S” i borykają się z ciągle zmieniającymi się, często trudnymi do zaakceptowania wymogami formalnymi pogarszającymi i tak trudne warunki pracy.

W ostatnim czasie wątpliwości budzi zwłaszcza wprowadzenie dawno oczekiwanego świadczenia realizowanego przez zespół transportu medycznego, w którym ciężko chorych pacjentów np. wymagających sztucznej wentylacji lub w stanie zaostrzenia niewydolności krążenia ma transportować ratownik z oddelegowanym przez świadczeniodawcę zamawiającym transport lekarzem.

- Rozwiązanie to budzi wiele wątpliwości natury prawnej, takich jak kwestia odpowiedzialności za przewożenie pacjenta (świadczeniodawca czy zespół transportu medycznego), przeszkolenia personelu lekarskiego z wyposażenia nieznanego im ambulansu czy rodzaju dokumentacji medycznej wypełnianej przez lekarza (dokumentacja świadczeniodawcy czy zespołu transportu medycznego). Kontrowersje, wobec braku lekarzy, budzi także zobowiązanie szpitali do zapewnienia lekarza dla potrzeb zespołu transportowego - ocenia NRL.

Według samorządu lekarskiego, efektem licznych zmian prawa i ustawowych reglamentacji wprowadzanych przez kolejne rządy jest destabilizacja systemu ratownictwa medycznego, która stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów.

W ciągu ostatniego półtora roku samorząd lekarski kilkakrotnie w swoich stanowiskach z 9 lipca 2018 roku, 15 czerwca i 23 sierpnia 2019 roku zwracał uwagę na niedoskonałości formułowanych zmian prawnych w systemie ratownictwa medycznego.

Dlatego też w opinii samorządu lekarskiego niezbędne są zmiany umożliwiające pracę w systemie lekarzom innych specjalności niż obecnie przewidziane oraz znaczne zwiększenie finansowania systemu, które powinno prowadzić do wzrostu liczby pracowników medycznych zatrudnionych w systemie, co umożliwiłoby zwiększenie obsady personelu medycznego, odciążając w ten sposób obecne zasoby kadrowe systemu. - Towarzyszący temu wzrost wynagrodzeń personelu byłby natomiast motywacją do pracy w systemie ratownictwa medycznego, z którego stale rokrocznie ubywa kadr medycznych a obecne, trudne warunki pracy w tym systemie uniemożliwiają skuteczną rekrutację nowego personelu. Powyższe zmiany prowadziłby w konsekwencji do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów - przekonuje NRL.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz