Samorząd lekarski zgłasza uwagi do projektu o standardzie organizacyjnym leczenia bólu

31 Stycznia 2020, 12:11 pielęgniarka pacjent opieka ręka

Przepisy rozporządzenia powinny precyzyjnie określać, kiedy lekarz jest zobowiązany do zastosowania projektowanego standardu, w tym sporządzenia karty oceny natężenia bólu - stwierdziła Naczelna Rada Lekarska w przyjętym stanowisku ws. projektu rozporządzenia MZ ws. standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

- Przepisy rozporządzenia powinny precyzyjnie określać, kiedy lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych zobowiązany jest do zastosowania projektowanego standardu, w tym do sporządzenia karty oceny natężenia bólu. Przepisy § 1 i 5 nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, w jakich sytuacjach obowiązki te powstaną - czytamy w stanowisku.

Ponadto - według NRL - zaproponowany wzór karty natężenia bólu jest dostosowany przede wszystkim do leczenia bólu przewlekłego, a np. w codziennej praktyce paliatywnej raczej nie będzie wykorzystywany.
NRL proponuje rozważenie usunięcia przepisu § 2 pkt 2 projektu rozporządzenia definiującego skale stosowane do pomiaru natężenia bólu. - Tym samym sposób opisu natężenia bólu zostałby pozostawiony decyzji lekarza i mógłby pełniej uwzględniać indywidualne cechy pacjenta, w tym jego wiek, schorzenia i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego - wskazuje Rada.
Ponadto w opinii samorządu lekarskiego właściwe wydaje się uzupełnienie standardu organizacyjnego leczenia bólu o wskazanie sugerowanych terminów wizyt kontrolnych w celu monitorowania skuteczności leczenia bólu.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz