AOTMiT chce poznać zakres danych medyczno – kosztowych gromadzonych przez szpitale

31 Stycznia 2020, 14:56 komputer informatyzacja

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza szpitale do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zakresu gromadzenia danych medyczno-kosztowych.

Prezes AOTMiT zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

Ankieta ma na celu diagnozę systemów informatycznych w obszarze gromadzenia danych medycznych i finansowo-księgowych, a także poznanie możliwości szpitali w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w roku 2019.

Jak wyjaśnia AOTMiT, badanie jest kontynuacją działań Agencji z 2017 roku. - Dzięki Państwa zaangażowaniu uzyskaliśmy wówczas odpowiedź od 388 podmiotów leczniczych (co stanowi prawie 40 proc. z ogółu podmiotów leczniczych, do których została wysłana ankieta). Informacje pozyskane z ankiet zaowocowały partnerską współpracą w zakresie przygotowania i udostępnienia danych służących taryfikacji świadczeń - podkreśla Agencja.

Dodaje, że celem badania ankietowego, jest kontynuująca poznawania systemów informatycznych, sposobu ewidencjonowania danych medyczno-kosztowych oraz stopnia szczegółowości na jakim są one ewidencjonowane. AOTMiT chce również poznać możliwości szpitali w zakresie przygotowania danych o udzielonych świadczeniach w określonym przez AOTMiT układzie i uwzględnić je w późniejszych wezwaniach do udostępnienia danych.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

takielicho Piątek, 31 Stycznia 2020, 16:34
Zastanawiający tytuł....chce poznać..., szpitale wysyłają od dawna koszty wykonywanych procedur do AOTiMT...., Czyżby zalęgła się i w tej jednostce ...."myśl"....MZ?....:( Czy tylko "kolejne starania...na przetrwanie i zmęczenie materiału? :(Ale jak widać wszyscy wszystkich chcą ankietować .....pacjencie i....chorobo, weź na wstrzymanie:)))