Powstaje kodeks dobrych praktyk dla menedżerów i dyrektorów szpitali

04 Lutego 2020, 12:39 SZPITAL

- Dobre przykłady zarządzania szpitalami, które będą służyć menedżerom oraz dyrektorom placówek, złożą się na Kodeks dobrych praktyk zarządczych w placówkach medycznych. Taki kodeks powstaje przy współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Polską Federacją Szpitali - poinformował prezes NFZ Adam Niedzielski we wtorek. Przykłady takich dobrych praktyk już są publikowane na stronach NFZ.

- Zbiór dobrych praktyk zarządczych pochodzi z polskich szpitali, które dzięki tym rozwiązaniom poprawiły efektywność i skuteczność działania - mówił A. Niedzielski podczas konferencji prasowej.

- To coś konkretnego, co będzie wsparciem dla dyrektorów szpitali, aby mieć ścieżkę poprawy efektywności na poziomie mikroekonomicznym - ocenił prezes Funduszu. Jak mówił, dyskusje o systemie skoncentrowały się na zwiększaniu nakładów, a troszeczkę zszedł z radaru temat pracy nad efektywnością. - A to organizacja i zarządzanie są potencjałem poprawy systemu - stwierdził.

Na stronie internetowej Akademii NFZ opublikowany już zostały przykłady dobrych praktyk zarządczych w podmiotach leczniczych. Chodzi o przykłady rozwiązań w konkretnych placówkach dotyczące m.in. dobrych praktyk w zarządzaniu ogólnym, dobrych praktyk kadrowych, IT, dobrej praktyki w organizacji części medycznej szpitala czy działań innowacyjnych. Kolejne placówki mogą zgłaszać swoje przykłady dobrych praktyk poprzez specjalny formulach dostępny na stronie internetowej.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali prof. Jarosław Fedorowski wyjaśnił, że zbiór praktyk ma być bazą do utworzenia kodeksu dobrych praktyk w przyszłości. - Mamy obecnie obszerny zbiór dobrych praktyk zarządczych, ale docelowo będziemy dążyć do stworzenia kodeksu w pełnym tego słowa znaczeniu - podkreślił prezes PFSz. Dodał, że taki kodeks może być początkiem tworzenia koordynowanej ochrony zdrowia.

Joanna Szyman, prezes zarządu szpitala na Klinach w Krakowie, Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali przekonywała, że efektywność przekłada się nie tylko na wyniki ekonomiczne placówki, ale także na efektywność leczenia i satysfakcję pacjentów. - Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentacji. Na jednym dokumencie oszczędzamy 15 minut, unikamy błędów, oszczędzamy zasoby, co przynosi znaczną efektywność. Inna praktyka, która przyniosła korzyści to wdrażanie nowych technologii i robotyzacji, co skróciło pobyt pacjentów w szpitalu i ilość reoperacji - mówiła. Jak dodał, oznacza to korzyści dla pacjentów, ale także dla lekarzy, ponieważ lepiej wykorzystywany jest ich potencjał, a także udaje się pozyskać dobrą kadrę, nawet lekarzy wracających do Polski z zagranicznych ośrodków.

Z kolei Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali opowiadał o wdrożeniu w placówce zespołów szybkiego reagowania, które mają zabezpieczyć pacjentów, w sytuacjach natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia na różnych oddziałach. - To lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w oddziale intensywnej opieki medycznej. Zespół reaguje na sygnały z oddziałów, gdzie podejmują akcje ratowania pacjentów. Personel który pracuje w szpitalu o wiele spokojniej realizuje dyżury, bo mają pewność, że gdy sięgną po telefon, mają w gotowości zespół. Zwiększa się też jakość opieki nad pacjentem. Średnio miesięcznie jest 8 interwencji zespołów. Skuteczność tych interwencji to 90 proc.; udaje się ustabilizować pacjentów w oddziałach i nie ma potrzeby przenoszenia ich do OIOM, a w sytuacjach krytycznych szybko tam trafiają - wyjaśniał.

Dobre praktyki a standardy akredytacyjne

A. Niedzielski zapowiedział, że NFZ chce, aby dobre praktyki, które zostaną wypracowane i wpisane do powstającego Kodeksu dobrych praktyk zarządczych, stały się standardami i były wykorzystywane także przy procedurze akredytacyjnej. - Teraz są to zalecenia, ale w przyszłości zależy nam na tym, aby stały się one standardem - mówił. Poinformował, że Fundusz złożył wniosek do CMJ o zmianę standardów akredytacyjnych na poziomie szpitali i jak mówił, chodzi o wprowadzenie kultury pomiaru w szpitalach.

Jak dodał, NFZ rozważania możliwość gratyfikacji finansowej dla tych szpitali, które będą wdrażały dobre praktyki w zakresie zarządzania. 

- Na razie chcemy zbudować kodeks dobrych praktyk i przekonać, że idea dobrego zarządzania, niezależnie jak jest premiowana, prowadzi do poprawy efektywności jednostki. Premiować finansowo będziemy dopiero, gdy standardy będą powszechnie akceptowane - wskazał A. Niedzielski.Dyrektor działu analiz i innowacji Centrali NFZ Dariusz Dziełak wyjaśnił, że zbiór dobrych praktyk na stronie NFZ będzie uzupełniany. - Niedługo dodamy nowe, dobre wzorce, z których można korzystać bezpłatnie - wskazał D.Dziełak. - Jest też formularz, który szpitale mogą wypełniać - zachęcał.

NFZ zachęca na stronie Akademia NFZ do zgłaszania przez dyrektorów szpitali tych dobrych rozwiązań, które zostały w szpitalach wdrożone i które uznają za warte szerszego spopularyzowania.  Po zebraniu i analizie zgłoszonych rozwiązań, do połowy kwietnia br. zostanie opublikowana kolejna wersja Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządczych w Szpitalach.

Jak wyjaśnia NFZ, dobra praktyka zarządcza to taka, która w szczególności:
• jest już stosowana w szpitalu;
• przyczynia się do lepszego zarządzania placówką oraz poprawy jakości i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
• jest możliwe zastosowanie tej praktyki w innych podmiotach leczniczych: potencjalna uniwersalność praktyki;
• jest zgodna z prawem, etyką i dobrymi obyczajami;
• przynosi realne efekty.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz