Rząd przyjął projekt dot. prozdrowotnych wyborów konsumentów

04 Lutego 2020, 15:25 cukier napoje picie niezdrowe zdrowa żywność

Podatek od napojów słodzonych oraz napojów alkoholowych w małych objętościach (tzw. małpki) zapewni resortowi zdrowia, finansów oraz gminom dodatkowe wpływy w 2020 r. Dziś Rada Ministrów poprała projekt noweli wybranych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością.

Nowy podatek obejmie napoje słodzone - z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje zastosowane ze względu na swoje właściwości słodzące.

Opłata dzieli się na część stałą i zmienną. Opłata stała: 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,

+ dodatek: 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna)

+ opłata zmienna: 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Z opłaty są całkowicie zwolnione napoje będące:

  • wyrobami medycznymi,
  • zarejestrowanymi suplementami diety,
  • żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • preparatami do początkowego żywienia niemowląt,
  • wyrobami akcyzowymi.

Z opłaty stałej zwolnione są także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące izotonikami.

 

Setki, małpki, ćwiartki - producenci zapłacą gminom i NFZ 


Ponadto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Przewiduje się, że łączna opłata będzie odprowadzana w 50 proc. do gmin na terenie których odbywa się sprzedaż, a w połowie do NFZ.

Zgodnie z projektem opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to:

  • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
  • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40% (w I wersji było 1 zł)
  • 88 groszy od 250 ml małpki wina 14% (w I wersji było 1 zł)

 

 

Na co rząd przeznaczy dodatkowe wpływy z podatku?

Dochody z opłaty od napojów słodzonych będą wpływać do NFZ i muszą być przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

Z kolei wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych będą odprowadzane w połowie do gmin, w połowie do NFZ.

Projekt przewiduje także przekazywanie przez Prezesa NFZ 117 mln rocznie na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W pierwszym roku działania ustawy kwota jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi 87,8 mln zł. Środki przekazywane są w dwóch równych transzach do 31 stycznia i 31 lipca.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz