Rozpoczęły się konsultacje Europejskiego Cancer Planu

05 Lutego 2020, 11:02 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

Wczoraj, w Parlamencie Europejskim, podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej uroczyście zainaugurowała publiczne konsultacje Europejskiego Cancer Planu (ang. Europe’s Beating Cancer Plan), który w swoich założeniach ma uplasować Wspólnotę na pozycji lidera walki z rakiem.

Dokument, który został właśnie przekazany do publicznych konsultacji skupia się na działaniach opartych na czterech filarach - prewencji, wczesnym wykryciu i diagnozie, leczeniu i opiece, a także jakości życia. W jego konsultacjach może wziąć udział każda zainteresowana osoba.

- Sukces tego planu będzie zależeć od zaangażowania szerokiego grona interesariuszy. Mam nadzieję, że wszyscy w pełni wezmą udział w tym procesie i podzielą się swoją bezcenną wiedzą, doświadczeniem i wkładem – powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej.

Konsultacje Planu, będą trwały przez najbliższe 12 tygodni. Dodatkowo, do publicznych konsultacji przekazano tzw. „mapę drogową dla Cancer Planu”, która opisuje m.in. problem, jaki ma być rozwiązany, zasadność działań i założone cele. Okres konsultacji dla tego dokumentu to 4 tygodnie.

Jak podaje KE, do lipca bieżącego roku poszczególne elementy Cancer Planu będą konsultowane z krajami członkowskimi UE. Przyjęcie dokumentu przez Komisję planowane jest na ostatni kwartał 2020 roku.

Podczas wczorajszej uroczystości, U. von der Leyen nawiązując do Światowego Dnia Walki z Rakiem podkreślała, że dzisiaj właściwie każdy ma w rodzinie, lub zna kogoś, kogo dotknęła choroba nowotworowa. Jak czytamy w komunikacie KE - każdego roku u 3,5 miliona osób w UE diagnozuje się raka, a 1,3 miliona ludzi rocznie umiera z powodu tej choroby. 40 proc. z nas prawdopodobnie stanie w obliczu nowotworu na pewnym etapie swojego życia.

Z kolei najnowsze dane dotyczące Polski, pochodzące z Krajowego Rejestru Nowotworów, pokazują że w naszym kraju żyje obecnie ponad 1 mln osób z diagnozą nowotworową. W 2017 roku na nowotwory złośliwe zachorowało prawie 165 tysięcy osób i niemal 100 tysięcy zmarło z tej przyczyny.

Wielu zachorowań można uniknąć

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) szacuje, że około 30-50 proc. wszystkich przypadków nowotworów można byłoby uniknąć. Na wiele czynników zewnętrznych zwiększających ryzyko zachorowania mamy wpływ i możemy je ograniczać lub całkowicie eliminować. Jest to przede wszystkim dym tytoniowy, ale również czynniki takie jak m.in.: spożywanie alkoholu, nieodpowiednia dieta, niska aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość. Pomimo poprawiającej się świadomości w tym zakresie, zachorowalność na nowotwory złośliwe rośnie - to ogólnoświatowy trend epidemiologiczny. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) na świecie, w 2018 roku, na nowotwory złośliwe zachorowało ponad 18 milionów osób. Z kolei zgodnie z jej prognozami, w 2040 roku będzie to już około 29,5 miliona chorych.

Prof. Joanna Didkowska, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wskazuje na kilka możliwych przyczyn takiej sytuacji.

- Rosnąca zachorowalność nowotworowa jest związana przede wszystkim ze zmieniającą się strukturą wiekową społeczeństwa, żyjemy coraz dłużej. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się – proporcja osób młodszych i starszych zmienia się w coraz bardziej widoczny sposób. Im jesteśmy starsi, tym ryzyko zachorowania na różnego rodzaju nowotwory jest wyższe. Nie bez znaczenia są również czynniki środowiskowe. Jednym z najsilniejszych kancerogenów jest dym tytoniowy. Demonstrację jego rakotwórczego działania widzimy m.in. w trendach umieralności z powodu raka płuca w Polsce (determinowanego w ogromnym stopniu paleniem papierosów). W 2017 roku, po raz kolejny liczba kobiet które zmarły w wyniku raka płuca, przekroczyła liczbę kobiet umierających z powodu raka piersi, a to właśnie rak piersi jest najczęstszym nowotworem w populacji kobiet - podkreśla prof. J. Didkowska.

Z rozpoczęciem konsultacji Europejskiego Cancer Planu zbiegło się w czasie przyjęcie w Polsce przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Jednym z długo wyczekiwanych priorytetów w proponowanej Strategii jest poprawa efektywności prewencji wtórnej. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli "Profilaktyka Zdrowotna w Systemie Ochrony Zdrowia" z 2017 r. (za lata 2012-2015), zgłaszalność na badania przesiewowe jest na niskim poziomie i wynosiła odpowiednio dla kolonoskopii, cytologii i mammografii: 16-18 proc.; 21-23 proc.; 42-44 proc. osób uprawnionych.

Bez wątpienia, ten jak i inne obszary wymagają podjęcia intensywnych działań. Czy 2020 rok okaże się przełomowy dla polskiej i europejskiej onkologii, a w szczególności dla pomijanej często prewencji? Wiele na to wskazuje. 

Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz