NRL pozytywnie o poselskich projektach przewidujących wzrost nakładów na zdrowie

05 Lutego 2020, 12:53 kasa pieniądze

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie oceniła poselskie projekty nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych, które zakładają wzrost publicznych nakładów na zdrowie: do 7,2 proc. PKB (Lewica) lub 6,8 proc. PKB (jeszcze w tym roku, PSL-Kukiz’15).

Rada przyjęła stanowiska w sprawie projektów nowelizacji.

– Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, że wysokość PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia nie wzrasta w odpowiednio szybkim tempie, szczególnie biorąc pod uwagę szybko zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany demograficzne i szereg innych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie finansowe w odniesieniu do tak ważnego obszaru życia publicznego jakim jest opieka zdrowotna – wskazuje Rada.

Samorząd lekarski w stanowisku dotyczącym projektu Lewicy pozytywnie zaopiniował również „zaproponowaną w projekcie ustawy zmianę sposobu obliczania PKB na potrzeby realizacji założeń ustawy". 

– Obecnie stosowany sposób ustalania wydatków na ochronę zdrowia w oparciu o historyczny wskaźnik PKB (sprzed dwóch lat) nie realizuje oczekiwań społecznych w zakresie istotnej poprawy polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pozytywnie zatem należy odnosić się do wyrażonej w projekcie próby uaktualnienia wartości PKB, który stanowi następnie podstawę do ustalenia wartości wydatków przeznaczanych na finansowanie ochrony zdrowia – podkreśla NRL.

Rada w przypadku obu opiniowanych projektów dołączyła postulat, aby do przewidzianych w projekcie ustawy minimalnych nakładów przeznaczanych na ochronę zdrowia zaliczać wyłącznie wydatki przeznaczane bezpośrednio na finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz