Zarządzenie NFZ ws. umów w programach lekowych w ramach leczenia szpitalnego

06 Lutego 2020, 11:33 NFZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie zmian warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą m.in:

Świadczeń z zakresu leczenia, diagnostyk i profilaktyki:

  • wirusowego zapalenie wątroby typu B
  • przewlekłej pokrzywki spontanicznej,
  • ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję”
  • raka piersi 
  • ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
  • przewlekłej białaczki limfocytowej
  • stwardnienia rozsianego
  • raka płuca
  • chłoniaków złośliwych
  • aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń oraz mikroskopowego zapalenia naczyń 

Zmian w zakresie:

a) obniżeniu progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnej etanercept, który został określony na poziomie 4,800 zł/mg brutto

b) podwyższeniu progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnej rytuksymab – postać iv, który został określony na poziomie 4,0800 zł/mg brutto

oraz

Zmian w zakresie katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

Więcej: Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 16/2020/DGL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz