S. Gadomski o Narodowej Strategii Onkologicznej: rękawy mamy już zakasane

06 Lutego 2020, 14:40

- Hasło "Teraz onkologia" jest aktualne już od pewnego czasu, więc rękawy mamy już zakasane i kontynuujemy rozpoczęte już działania - mówił w czwartek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski pytany o efektywne wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej we wtorek przez rząd.

- Już realizujemy różne działania od pewnego czasu. Onkologia jest dla nas priorytetem i realizujemy m.in. pilotaż sieci onkologicznej, breast cancer unity i wdrażamy kolejne unity w kolejnych nowotworach, przeznaczamy środki na nowe terapie, inwestycje w onkologię, jak 1 mld zł na rewitalizację Narodowego Centrum Onkologii. o działania które zintensyfikowaliśmy już w roku 2018, 2019. Hasło "Teraz onkologia" jest aktualne już od pewnego czasu, więc rękawy mamy już zakasane i kontynuujemy te działania - mówił wiceminister S. Gadomski podczas konferencji zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem pt. "Strategia i co dalej?".

Jak mówił wiceminister, przygotowany został także już projekt ustawy o badaniach klinicznych. - Nie musimy myśleć jak to (Strategię - przyp. red.) realizować, bo to konkretne zadania z konkretnymi terminami i odpowiedzialnością. Do realizacji potrzebne jest współdziałanie różnych organizacji na wielu polach, w co włączyć musi się środowisko onkologiczne, pacjenckie i edukacyjne - mówił.

 Dodał, że ogromnym wyzwaniem jest to, jak zacząć edukację od najmłodszego pokolenia i zmieniać nawyki od początku.

- Ta strategii nie jest tylko dokumentem, ale to program wieloletni, który niesie też realne środki na realizację tej strategii. To 5 mld zł skierowanych bezpośrednio na te działania. Nie na leczenie, bo te środki zapewnia NFZ - mówił S. Gadomski.

- Ta strategia, to obietnica dana polskim pacjentom, Polakom, z której musimy się wywiązać. My tę obietnicę zrealizujemy krok po kroku i te efekty będziemy osiągać dla pacjentów - zapowiedział.

Z kolei prezes NFZ Adam Niedzielski stwierdził, że strategia to dokument porządkujący. - Z punktu widzenia NFZ komfortową sytuacją jest to, że prowadzimy politykę pokazującą perspektywę, która odwodzi nas od chaotycznego zarządzania i punktowego reagowania na rzecz przewidywania i dokonywania dalekosiężnych prognoz - mówił.

- Strategia daje poczucie bezpieczeństwa i przewidywalnej ścieżki, bo wchodzimy w wyższą kulturę zarządzania w ochronie zdrowia. Strategii należy się pewna laurka, bo ona po raz pierwszy wypowiedziała się w sprawie podatku cukrowego, czyli nowoczesnych narzędzi fiskalnych, które są prozdrowotne. Walor przewidywalności, zapewnienia finansowania, ale też inne działania, które podjęliśmy już jako NFZ, np. w zakresie profilaktyki - argumentował A. Niedzielski. - Strategi to krok milowy w każdej sferze -podsumował.

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii prof. Jan Walewski wskazywał, że Instytut jest węzłowym punktem w realizacji Narodowej Strategii. - Krajowy rejestr nowotworów przechodzi obecnie transformację i będzie nośnikiem monitorowania populacyjnych zmian wynikających z narodowej strategii. Krajowy rejestr jest już w znacznej mierze ucyfrowiony i będzie sprzężony z innymi bazami danych - wyjaśniał. - Drugi element, to jakość leczenia. Możemy na nią wpływać poprzez rekomendacje i standardy. Rekomendacje tworzą towarzystwa we współpracy z konsultantami - mówił.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec stwierdził zaś, że strategia daje nadzieję dla nas wszystkich i tej nadziei nie możemy zawieść. - Choroba może dotknąć każdego z nas. W UE co 9 sekund ktoś dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową, więc jest to wielkie wyzwanie - mówił.

Jak podkreślił, organizacje pacjentów miały wielki udział w pracach nad strategią. A rola rzecznika i organizacji, to monitorowanie realizacji w ramach Rady Pacjentów powołanej przy RPP.  - Ale chcemy też być partnerem i przekazywać zastrzeżenia, które pojawią się w trakcie realizacji. Wszystkie głosy chcemy zbierać, analizować, ale też proponować rozwiązania - zapowiedział.

- Druga rola związana jest z edukacją. Wszyscy powinniśmy mocno zabiegać o wypracowanie w społeczeństwie mody na zdrowie, wytworzonej w wielu kanałach, a jednym z nich jest edukacja i to od najmłodszych lat. Ta edukacja pojawiła się w strategii i liczę, że pojawi się przedmiot w szkole: Wiedza o zdrowiu.  Chodzi o przekazywanie wiedzy jak zdrowo żyć, jak ważne są badania profilaktyczne i realizacja zaleceń. Musimy edukować zwłaszcza o tym, jak ważna jest rola badań profilaktycznych i wczesne wykrywanie choroby - przekonywał Rzecznik Praw Pacjenta.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnii Łazarskiego podkreśliła zaś, że strategia dowodzi tego, że jesteśmy na drodze wdrażania nowoczesnego zarządzania. - Strategia ma cechy dobrego dokumentu strategicznego. To co jest ważne, to to, że powstał w oparciu o dobrą praktykę współpracy wielu środowisk. Sukces będzie zależał od tego, na ile będziemy potrafili poprzez wskazane modyfikacje w zasobach, strukturze, organizacji osiągnąć to, o co tak naprawdę chodzi w strategii, czyli poprawę wyników - mówiła. - Musimy przejść przez transformację kulturową, mentalną i mierzenia efektów naszej pracy - dodała.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz