Porada dietetyczna dla dzieci i kobiet w ciąży w koszyku świadczeń?

07 Lutego 2020, 11:13 dieta zdrowa żywność

Przedstawiciele organizacji pacjenckich dołączają do Fundacji MY Pacjenci i ruchu Głodni Zmian i wspólnie wnioskują o wprowadzenie porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do lat 3 do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ.

W dniu 27 stycznia 2020 roku Fundacja MY PACJENCI zorganizowała spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, poświęcone wprowadzeniu „opłaty cukrowej” i podjęciu efektywnych działań zmierzających do zatrzymania epidemii otyłości w Polsce. Podniesiona została również potrzeba zakwalifikowania porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci, jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego ze środków publicznych, o którą pacjenci wnioskują już od 2016 r. 

Problem otyłości jest coraz bardziej powszechny. Mówią o niej lekarze, pacjenci, ośrodki analityczne, media i politycy. Wydatki na leczenie chorób związanych z otyłością, stanowią znaczącą część wydatków w ochronie zdrowia.

Według danych WHO w Polsce problem nadwagi dotyczy 56 proc. osób dorosłych a 23 proc. dorosłych to osoby otyłe. Najbardziej alarmujące są dane dotyczące dzieci i młodzieży. Otyłość i nadwaga dotykają dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym.

Już co piąte dziecko z pierwszych klas szkoły podstawowej ma nadmierną masę ciała. Badania wskazują, że 75 proc. spośród tych dzieci, ukończy szkołę z nadwagą lub otyłością. Dowody naukowe wskazują na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia działań prewencyjnych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

W przeprowadzonym przez Fundację i blogujących rodziców badaniu internetowym blisko 1/3 ankietowanych (z 2192 uczestników) wskazało nadwagę i otyłość jako jedno z największych zagrożeń dla zdrowia Polaków .

Te badania zainspirowały powstanie ruchu społecznego o nazwie Głodni Zmian i do podjęcia działań na rzecz poprawy tego segmentu opieki nad dziećmi. Rodziców wsparli eksperci: lekarze, pielęgniarki, dietetycy i konsultanci krajowi, którzy razem w czerwcu 2016 złożyli do Ministra Zdrowia wniosek o wpisanie porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci do koszyka świadczeń gwarantowanych.Uczestnikom ruchu Głodni Zmian udało się zebrać 10.000 podpisów pod petycją w tej sprawie. Również petycja została złożona do Ministerstwa Zdrowia.

-Problem nadmiernej masy ciała w naszym społeczeństwie staje się coraz bardziej poważny i niebezpieczny. Według różnych szacunków, nadwaga i otyłość dotyka co najmniej połowy dorosłej populacji Polski i wpływa na rozwój wielu schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny, niektóre typy nowotworów, choroba zwyrodnieniowa stawów itp. Wydatki na leczenie chorób związanych z otyłością, stanowią znaczącą część wydatków w ochronie zdrowia - mówi dr Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyk.

-Wczesna edukacja jest uznana za najskuteczniejsze i efektywne kosztowo narzędzie profilaktyczne. Bez podjęcia zdecydowanych działań powstrzymujących rozwój epidemii otyłości w Polsce, młode pokolenia Polaków zaczną masowo chorować na cukrzycę, nadciśnienie, zawały serca, niewydolność serca czy choroby stawów. Pierwszą interwencją jaką należy podjąć jest wprowadzenie porad dietetycznych finansowanych przez NFZ, dostępnych dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci – dodaje Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY Pacjenci.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz