Wiceminister S. Gadomski i prof. A.Marszałek zainaugurowali projekt patomorfologiczny

07 Lutego 2020, 16:03

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste spotkanie rozpoczynające realizację projektu „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii przez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Uczestniczyli w niej wiceminister Sławomir Gadomski i twórca programu prof. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii i zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w Polsce.

Podczas spotkania ustalono harmonogram i zakres prac związanych z opracowaniem wytycznych i przeprowadzeniem pilotażu standardów w wybranych zakładach patomorfologii. Pozwoli on ocenić skuteczność stosowania standardów w codziennym funkcjonowaniu. Rozpoczęcie pilotażu planowane jest w marcu 2020 r., wykonawcą zadania jest Wielkopolskie Centrum Onkologii z Poznania.

 

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowej akredytacji dla zakładów patomorfologii, która pozwoli m.in. na weryfikację jakości wykonywanych badań. W tym etapie będą opracowane wytyczne, co do sposobu utrwalania, transportu, przechowywania materiału oraz standaryzowanego rozpoznania patomorfologicznego.

Oznacza to, że placówki, w których jest pobierany materiał do badań patomorfologicznych otrzymają wytyczne do postępowania z tym materiałem, aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Podmioty korzystające z rozpoznań patomorfologicznych otrzymają zakres informacji, jaki powinien się znajdować w rozpoznaniu patomorfologicznym, aby spełniał wymagania pozwalające na podjęcie właściwej i spersonalizowanej terapii.

Realizację projektu planowana jest do czerwca 2022 r., a z Funduszy Europejskich przeznaczone zostanie na ten cel blisko 8 mln zł. Jego celem jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w Polsce.

źródło: zdrowie.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz