Czy badania genetyczne w kierunku nowotworów wejdą do katalogu świadczeń w AOS?

11 Lutego 2020, 14:31 diagnostyka biotechnologia laboratorium badania

Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu oceni zasadność włączenia badań genetycznych jako świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: „Profil ekspresji genów GEP - różne zestawy diagnostyczne dedykowane poszczególnym nowotworom”.

Jak informuje AOTMiT porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 17.02.2020 r. obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C18).
  2. Zessly (infliksymab) we wskazaniu: łuszczyca krostkowa uogólniona (ICD-10: L40.1).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  1. chloroquinum we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, porfiria skórna późna.
  2. metforminum we wskazaniu: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy.
  3. venlafaxinum we wskazaniu: bólowa polineuropatia cukrzycowa.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania badań genetycznych jako świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: „Profil ekspresji genów GEP - różne zestawy diagnostyczne dedykowane poszczególnym nowotworom”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego – Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”.
  2. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Walce na lata 2020-2024”.
  3. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022”.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz